มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรกลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 07 ธันวาคม 2563
จำนวนคนดู 1416 ครั้ง
หลักสูตรกลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

( Effectiveness Management of Workforce Analysis and Planning)

 

อัตราการลาออกสูง ? .. จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ?

 ชั่วโมงงานเกินคน ? องค์กรจำกัดงบประมาณ ?

 พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี ? พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

 หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจต้นทางการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน(Workforce Analysis) 

เทคนิคการนำทิศทางเป้าหมายองค์กร(Strategic Direction)มาพัฒนาอัตรากำลังคน

 Workshopจัดทำแผนงานวางอัตรากำลังคน(Workforce Plan) เพื่อเป็นแนวทางไปใช้จริงในการวางแผนในแต่ละภาคธุรกิจของตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เข้าใจแนวทางการวางคนให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ

2. เข้าใจหลักการวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับสถานการณ์องค์กร

3. คัดสรรบุคลากรตรงตามตำแหน่งและตามความสามารถจริง

4. วิเคราะห์วางแผนพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ

5. วางแผนพัฒนาสร้างคนเก่งและผู้สืบทอดงานในระยะยาว


 

ตัวอย่างหัวข้ออบรม...

 1.  แนวทางวางแผนกำลังคนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Strategic Direction)
 2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังคนในระยะสั้น-ระยะยาว (Workforce Analysis) 
 3.  เทคนิคการวางคนให้เข้ากับเป้าหมายสมรรถนะองค์กร (Competency) 
 4.  เทคนิคสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ทดสอบบุคลากรใหม่ให้ตรงใจองค์กร (Recruitment & Selection) 
 5.  เทคนิคค้นหาศักยภาพคนเก่งวิเคราะห์หาความแตกต่างบุคลากร (Gap Analysis)
 6.  เทคนิคจัดทำตารางวางแผนงานอัตรากำลัง (Workforce Planning)
 7.  เทคนิคการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management)
 8.  เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อการพัฒนา (Performance Management)
 9. Case Study : Workforce Planning
 10.  Practitioner Sharing : Workforce Analysis ,Competency  

    คุณสมบัติ

 •  ผู้บริหารระดับสูง
 •  ผู้จัดการ
 •  หัวหน้างาน
 •  เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ
 •  HR , HRD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 คุณปกรณ์วิชญ์  โทร.091-4369887  , 081-5875686

อีเมล์ถึงฝ่ายวิชาการหลักสูตร    

ophconsultant@gmail.com  , info@ophconsultant.com

แอดแอปพลิเคชั่นไลน์เบอร์    

0914369887  หรือ สแกน QR Code                                          
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิเคราะห์อัตรากำลังคน, วางแผนงาน, workforce, planning, analysis, Competency

หลักสูตรกลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
การเรียนรู้ อบรมเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพตลอดซัพพลาย
กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแ...
สร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเหมาะกับผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจของตัวเองหรือมีธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากต่อยอด