สัมมนาฟรี อบรมฟรี

WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW 9/1/64 online

อบรมวันที่ 09 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 69 ครั้ง
WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW 9/1/64 online

ได้เวลา “UPSKILL”…เพื่อเปิดอีกหนึ่งโอกาสความสำเร็จ 

Dusit Thani College ชวนผู้ที่สนใจเรียน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ log-in เข้าร่วม WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW งานรีวิวหลักสูตร และการเรียนการสอน ทั้ง 2 กลุ่มวิชา Hospitality Business Management  และกลุ่มวิชาใหม่อย่าง Innovative Entrepreneur  พร้อมฟังนักศึกษาปัจจุบันแชร์ประสบการณ์เรียน และการนำเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน กับ คุณอรรถพล จตุรพรกุล Vice President, Head of Legal Governance Department  ผู้บริหารของ DTAC   และหนึ่งในนักศึกษา MBA ที่ไม่หยุดที่จะอัพสกิลความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของตนเอง  ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเลย!

 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2021

เวลา  09:15 -10:45 น.

ร่วมฟังได้ เพียง Log-in ผ่าน Google Meet

 

สิทธิพิเศษ พลาดไม่ได้

รับเลย! ทุนสนับสนุน 10,000 บาท เมื่อเข้าร่วมงานและลงทะเบียนเรียน

หรือ ทุนการศึกษา 25,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน กลุ่มวิชา Innovative Entrepreneur 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุทธิรักษ์ (ก้อ)

โทร.087-809-1838, 095-806-8871

หรือไลน์ suttiraksk / suttirakdtc

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริการ, MBA, บริหารธุรกิจ, ปริญญาโท, อบรม, ศึกษาต่อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“มาทำความเข้าใจ Business Model and Strategic Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนก...
โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริงตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึง...
มารู้จักการทำ Business Intelligence ไปกับ Qlik Sense ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
เส้นทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบัน การบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ปัญหา อุปสรรค ทางออกที่เกิดขึ้นในการสานต่อธุรกิจ ก้าวต่อไปของธ...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่...