มีค่าใช้จ่าย

MS Excel for Transportation

อบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2564
จำนวนคนดู 363 ครั้ง
MS Excel for Transportation

หลักสูตรการใช้งาน MS Excel สำหรับขนส่ง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานระดับปฎิบัติการ ตลอดจนหัวหน้างานขนส่งสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น MS Excel ที่เน้นเฉพาะงานขนส่ง เพื่อช่วยให้การทำงาน สรุปผล ตลอดจนการแสดงค่าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงาน ของพนักงานได้

      หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ พนักงานควบคุมรถขนส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง หัวหน้างานที่ปฎิบัติงานด้านขนส่ง ด้วยการทำ Workshop จากข้อมูลจริง โดยผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถใช้ MS Excel ได้ในระดับพื้นฐาน ถึงระดับกลาง จากทั้งหมด 3 ระดับ (ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับ Advanced)

สิ่งที่ที่ต้องเตรียม : Notebook ที่มี MS Excel ตั้งแต่ Version 2010 ขึ้นไปเพื่อใช้ในการทำ Workshop

--------------------------------------

หัวข้อบรรยายโดยย่อ

• Introduction to Logistics Role & Responsibility by TLAPS

• ทำความรู้จักความสำคัญงานขนส่ง ประเภทการขนส่งและกิจกรรมสำหรับการขนส่ง

• รู้จักกับ MICROSOFT EXCEL และการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมงานขนส่ง

• ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ใน Microsoft Excel

• ฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนในการหาค่าจับคู่ใน Microsoft Excel พร้อมการประยุกต์ใช้

• ฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนในการรวมและนับ ใน Microsoft Excel พร้อมการประยุกต์ใช้

• การทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก

• การสร้างรายงานด้วย Pivot Table

• บทประยุกต์ด้วยฟังก์ชั่นคำนวณใน MS Excel

สำรองที่นั่ง >> https://bit.ly/30J3VGp <<

คำค้นประกาศนี้ Tags: Logistics, ขนส่ง, โลจิสติกส์, Transportation, Transport

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม ผู้ปริหารกิจกรรม เจ้าของระดับสูง และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เห็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในคลังสินค้าของท่านอย่างแน่นอน (ฉบับใช้งานจริง)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นแบบ SME และ START UP ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก, การชำระเงินซื้อขายระหว่างปร...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร