มีค่าใช้จ่าย

Online Zoom เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ (4 ส.ค.. 64/9-12น.) อ.รัชเดช

อบรมวันที่ 04 สิงหาคม 2564
จำนวนคนดู 918 ครั้ง
Online Zoom เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ (4 ส.ค.. 64/9-12น.) อ.รัชเดช
  1. คลินิกผู้บริหารฝ่ายขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย
  2. การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย ทำอย่างไร?
  3. การโค้ชทีมงานฝ่ายขายด้วยทฤษฎีการขาย KASH
  4. การโค้ช ความคิด และทัศนคติ (A : ATTITUDE)ให้ทีมงานฝ่ายขาย
  5. การโค้ชหลักการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ (K : KNOWLEDGE)ให้กับทีมงานฝ่ายขาย
  6.   การโค้ชวิธีการฝึกฝนทักษะการขาย (S : SKILL)และการตอบข้อโต้แย้งให้กับทีมงานฝ่ายขาย
  7.  การโค้ชวิธีการบริหารเป้าหมาย (H : HABIT)อย่างเป็นระบบ

สอบถามรายละเอียด Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
การวาดเส้นนับเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในศิลปะแขนงต่างๆ
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ท...
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ ถ่ายทอด และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็น
เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้างหุ่นยนต์เพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์”