มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่องกลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์

อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1521 ครั้ง
อบรม เรื่องกลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)

  หลักการและเหตูผล

         ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เห็นว่าการคิดสร้างสรรค์สำคัญมาก แต่ไม่มีการสอนการคิดสร้างสรรค์ในระบบการศึกษา ทั้งๆที่คิดสร้างสรรค์จำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหารงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง ท่านจึงนำรู้ที่ค้นพบมาคิดค้นกลยุทธ์และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อสร้างนวัตกรรม ขึ้นหลายกลยุทธ์เพื่อเป็นตำราและแนวทางในการสอนการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

     ท่านจึงอยากช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรต่างๆมีความคิด สร้างสรรค์ ด้วยการเรียนและฝึกให้สมองคิดนอกกรอบได้ คิดสร้างสรรค์ได้ ท่านตั้งชื่อกลยุทธ์และเทคนิคของท่านว่า “ กลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ (Lateral Thinking) “ ถ้าใช้กลยุทธ์และเทคนิคเหล่านี้ช่วยในการคิด สมองจะสามารถคิดความคิดสร้างสรรค์ได้ในเวลาอันสั้น
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน กลยุทธ์ของท่านให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมโดยตรงเพื่อใช้สอนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต่างๆที่เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัคกกรรม ให้สามารถคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ได้แน่นอน โดยใช้เวลาสั้นๆ ได้แก่ หลักสูตร “กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ (Lateral Thinking and Creative Thinking)”

วัตถุประสงค์ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถ

        1.คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
        2.คิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วและมั่นใจ ได้ความคิดใหม่ๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากกว่าเดิม
        3.คิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์ ได้ความคิดที่แตกต่างจากที่มีอยู่
        4.คิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่งและความสำเร็จให้องค์กรได้ 
        5.ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ 
        6.คิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
        7.คิดแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงาน หรือการประสามนงานกับคนอื่น
        8.คิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

วิทยากร

      อ. รัศมี ธันยธร 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

         ผู้ต้องการฝึกการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม เพื่อองค์กร และเหมาะที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองให้เป็นบุคคลที่คิดนอกกรอบได้เร็ว และนำไปใช้ได้จริง

วันที่และเวลา

19-20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค

ค่าลงทะเบียน

17,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
 
ดุษฎี เรืองศิริ
 




คำค้นประกาศนี้ Tags: อ. รัศมี ธันยธร, อบรม การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำหรับการพูดแบบมีศิลปะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเองฝึกท่าโยคะอาสนะที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ และเป็นประโยชน์
Workshop เรียนรู้ และฝึกฝนจริงเข้มข้นวิธีที่จะดึงพลังงานรอบตัวคุณ และจากจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
มาเปลี่นนลุคใหม่ ค้นหาสไตล์คุณสู่ความเป็นมืออาชีพ upgrad ตัวคุณให้พร้อมกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน โดย อ.เอ๋จบด้านภาพลักษณ์โดยตรงจาก 3 สถาบัน ด้วยคะแนนสูงที่สุด (New York, LONDON แล...
ชำระค่าสัมมนาพิเศษา เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%( สัมมนาออนไลน์ )
นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด