มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

อบรมวันที่ 11 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 176 ครั้ง
การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

วัตถุประสงค

1.     มุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity)และศักยภาพที่เหนือกว่า(Core Competency)โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็น Action Planขององค์กร

2.     สร้างเป้าหมายเพื่อความพอใจของลูกค้า

3.     ใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนและสร้างกำไร

4.     เป็นกลยุทธ์เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการ

5.    ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเติบโตที่มีเสถียรภาพขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

1.         ความหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2.         องค์ประกอบของโซ่อุปทานและLogisticsและ ความสัมพันธ์ระหว่างLogistics & Supply Chain

3.         ประโยชน์และแนวคิดของการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

4.         กิจกรรมที่สำคัญของการจัดการLogistics

5.         บทบาทของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจ

6.         เป้าหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

7.         การวิเคราะห์กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

8.         การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

9.          กรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

อัตราค่าสัมมนา

2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

เวลา09.00-16.00น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

 

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

คำค้นประกาศนี้ Tags: Productivity, Core Competency, กลยุทธ์ในการลดต้นทุนและสร้างกำไร, อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์, การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์, โลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ...
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ อ.ณรงค์ ตู้ทอง การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบ...
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) ร...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่า...
คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้ผ...
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...
เพื่อเรียนรู้การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสําหรับบางคน แต่ท่านจะทํางานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน