มีค่าใช้จ่าย

Online หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Fundamental in Import-Export (9.00-12.00)

อบรมวันที่ 09 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 72 ครั้ง
Online หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Fundamental in Import-Export (9.00-12.00)

Fundamental of Import-Export

                                  Online หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

รุ่นที่ 9 – วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (9.00-12.00 น)

 (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้องเพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

          ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก   ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า  พนักงานบัญชี พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

            เริ่มสัมมนาตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่าน Zoom  โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย

 1.  วิธีคำนวณ Terms of Shipment
 2.  ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of each type of Container)
 3.  ฉลากของสินค้าสำหรับการขนส่ง (Packing Symbol for Delivery)
 4.  สาระต้องรู้ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาทิเช่น
 • เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ
 • การผ่านแดนและถ่ายลำ ตามมาตรา 102
 • การประเมินอากรโดยศุลกากร
 • การกำหนดเวลาให้ของนำเข้ากลายเป็น “ของตกค้าง”
 • การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
 • ความผิดและโทษตามมาตรา 27
 • ทำอย่างไรเมื่อสำแดงเท็จโดยไม่เจตนา

 5. ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป 

ถาม-ตอบ

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่


วิธีการสัมมนา ในรูปแบบ Online Training by Zoom

การชำระค่าอบรม  โอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์

สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238  ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

และ Scan ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย


ติดต่อ คุณตุ้ม 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com

www.ptstraining.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้าส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร
Advance Product Quality Planning (APQP) เป็นหนึ่งใน Core Tools ในระบบ IATF 16949 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการวางแผนการทำงาน วางแผนเชิงป้องกัน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านขั้นตอนที่...
ขอเชิญอบรมสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms ® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms ® 2020 ของแต่ละข้อตกลง
ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 4,900.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เจ้าของกิจการ, ผู้รับผิดชอบโครงการ , ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , ผู้ประสานงานและทีมงาน ,...
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel for Transportation สำหรับงานขนส่ง
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...
วัตถุประสงค์ 1. มุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity)และศักยภาพที่เหนือกว่า(Core Competency)โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็น Action Planขององค์กร 2. สร้างเป้าหมายเพ...