มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

อบรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนคนดู 951 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
- รอบที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 2 วันที่ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 - 15:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 2600 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

เจาะลึกพิเศษ..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep Solution +Plus for Purchasing)

          หัวข้อการอบรมนี้ เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนอย่างมาก  จากการสอนที่ผ่านมา ผมรับรู้ได้ว่า ผู้เรียนมีความต้องการ เครื่องมือ และแนวคิด เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหา ในการทำงานจัดซื้อ/จัดหา  แบบเจาะลึก ที่ลงไปถึงภาคปฏิบัติ ผมจึงได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เจาะลึกลงไปมากขึ้น โดยทำมาเป็น เจาะลึกพิเศษ..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep Solution +Plus for Purchasing Job)

จากเนื้อหาเดิมที่ท่านจะได้รับในหัวข้อ Principle for Purchasing  / Purchasing  Duty / Purchasing Tool / Purchasing Experience แต่ใน +Plus นี้ เราได้เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปอีก  ในหัวเรื่อง BreakthroughConcept  / Deep Solution /Case Study for Purchasing Job  ที่ผมได้เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มากกว่า 20 ปี ในงานจัดซื้อ/จัดหา  จากหลากหลายๆอุตสาหกรรม และหลายๆธุรกิจ ที่จะต้องทำงานกับ Supplier / หน่วยงานต่างๆ  / หน่วยงานของตัวเอง

         ดังนั้นการอบรม  เจาะลึกพิเศษ..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep Solution +Plus for Purchasing Job) นี้จะเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ/จัดหา ที่กำลังประสบอยู่ เพราะจะได้เรียนรู้ถึง ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาแบบเจาะลึก

         หมายเหตุ : สำหรับ หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว ถ้าท่านเพิ่งเริ่มต้นในงานจัดซื้อ แนะนำให้ ไปอบรมในเรื่อง นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing) โดยหัวข้อนี้ออกแบบมาให้ คนใหม่ๆที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับงานพื้นฐานทั้งหมดของงานจัดซื้อ/จัดหา (Beginning Course)


ประโยชน์ ที่จะได้จากการอบรมนี้
   > ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด (Purchasing rule)

   > ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ (Good practice)

   > ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ (Problem solving  techniques)

   > Sharing idea  จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

   > Case study ที่จะได้แนวคิดในการแก้ปัญหา แบบเจาะลึก จากกรณีศึกษาที่ยกขึ้นมา

   > Get Knowledge ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น GM Experience /Purchasing Rule / Procurement / Quality System  (Be QMR , QS , ISO) /  BOI & 19 Bis / Import & Export  / Logistic (ERP / MRP)


หัวข้ออบรม 5  หัวข้อสำคัญ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

     1. Problem in Purchasing  job ปัญหาในงานจัดซื้อ / จัดหา คืออะไร

            > What is Problem  ?  ปัญหาคืออะไร

            > Problem come from ?  ปัญหามาจากไหน

            > Breakthrough Concept  & Key success ของการแก้ปัญหา

     2.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

            > เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

            > หลักการเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

            > แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept 6R)

     3.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

            > การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

            > การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

            > การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

            > การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

            > การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

     4.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

            > การติดตามงาน (Follow up Order)

            > พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

            > การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control)

            > การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

            > แนวคิดของ  Package Program for Purchasing Job (ERP/MRP)

     5. Case Study

            > การคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานจัดซื้อ

            > หน่วยงานจัดซื้อจะสนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรม ได้อย่างไร ?

            > How to support factory supply  (Tooling / Machine / Make to Order)

            > เราจะสร้างสายสัมพัทธ์ และดูแล supplier  อย่างไร ! (Supplier Relationships) 

            > เราจะป้องกัน การคอรัปชั่นในหน่วยงานของเราได้อย่างไร ! (Prevent corruption )

ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา
            > เราจัดการสอนแบบ On line live on Zoom Meeting ทำให้ปลอดภัยจากโควิท 19 , สะดวกไม่ต้องเดินทาง, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

            > เรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่ทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

            > เราใช้หลักการ Small Class Room  15 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

            > เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดหา / ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America และยังเป็น Lead auditor มามากกว่า 20 ปี

            > ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR, QS, ISO) / Tax (BOI,19 bis)  / Import & Export / Logistic (ERP, MRP)สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ, Deep in Purchasing Jobอบรมจัดซื้อ, อบรมออนไลน์ งานจัดซื้อ, อบรม การจัดซื้อ, อบรมแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ไ...
รามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี โดยมีหนุมานเป็นทหารกองทัพหน้ายกข้ามมหาสมุทรมาเมืองลงกา เพื่อชิงนางสีดากลับคืน
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวห...
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจ...
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในทุกวันนี้, ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค(กลุ่มเป้าหมายหลัก)ทั้งไทยและเทศอย่างพิถีพิถันโดยอาศัยหลักการของ...
เรียนรู้การเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย