มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร รุ่น 3

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 3934 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร รุ่น 3
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น. Jasmine City Hotel
วิทยากร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะ แลบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในกาให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให้เป็น พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00-16.00 น.

 1. บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติ และทักษะของพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

2. ความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ ณ จุดต้อนรับ

3. ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ

  - การต้อนรับ

  - การสอบถาม เพื่อให้บริการอย่างตรงประเด็น

  - การส่งต่อลูกค้า

  - Workshop: ต้อนรับอย่างมืออาชีพ

4. เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เหมาะสมกับ

การเป็นมืออาชีพ

6. การวางตัวที่เหมาะสมในการให้บริการ

7. มารยาทที่พนักงานต้อนรับต้องรู้

8. Workshop: พัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัว ให้เป็นมืออาชีพ

9. การให้บริการทางโทรศัพท์

10. การจัดการกับความไม่พอใจของลูกค้า

•ทางโทรศัพท์
• แบบพบตัว
• Workshop: รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าโกรธ

11. เทคนิคในการให้บริการอื่นๆ – การจัดการคิว

12. การให้ลูกค้ารอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

13. การส่งลูกค้า และ การสร้างความประทับใจ

14. ก่อนลูกค้าออกจากบริษัท

15. สรุป คำถาม และคำตอบ

 

อัตราค่าอบรม    

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้าราคาต่อท่าน 3,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

Normal ท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 

Email :  ptstraining3@gmail.com

Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาบุคลิกภาพ, พนักงานต้อนรับ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันการทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการนำเสนอผลงาน แนวความคิด (concept) ต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอรายงาน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรื...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
สัมมนาเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่จะสอนคุณเรื่องการตั้งเป้าหมาย คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนทันทีหลังจากจบสัมมนา
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อ ความสำเร็จของธุรกิจชนิดที่เรียกว่า “เหนือความคาดหมาย”
หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication Skills for services Industry and Selling .) รวมทั้งการเสริมสร้าง...
ความรู้และทักษะในการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ เพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจ ขอประชาสัมพันธ์ คอร์สสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด(Past Life Regression Therapy) รุ่นที่ 17 ศูนย์อนัมคาราฯ เพื่อฝ...
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้...