มีค่าใช้จ่าย

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อบรมวันที่ 24 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 822 ครั้ง
กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร


Online หลักสูตร”กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

วันที่อบรม : วันที่ 24 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00-16.00

 

วัตถุประสงค์ :

เมื่อธุรกิจเข้าสู่โลก 4.0 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีกระบวนการที่สอดคล้องและก้าวล้ำ การเปลี่ยนแปลงระบบงานวิถีใหม่ (New Normal) ท่านต้องทำอย่างไร?

การอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถนำประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพมาปรับให้สอดคล้อง ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสัมมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1.       กระบวนการส่งออกและนำเข้า

2.       นโยบายส่งเสริมการค้าของไทย

3.       การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้า

4.       ความรู้เบื้องต้นกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า

5.       การเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากร

6.       ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อกับศุลกากร

7.       สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร

8.       การกำหนดราคาเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร

9.       สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกับการเปิดเสรีทางการค้า

10.     เรื่องของการเสียภาษีอากรของไทยภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

11.     วิธีคิดและคำนวณภาษีอากร

12.     พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

13.     การจำแนกระบบภาษีอากรของไทย

14.     สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของไทย

15.     การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของไทย

16.     มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานนำเข้าได้อย่างไร

17.     ภาพพิธีการส่งออกของไทย

18.     มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานส่งออกได้อย่างไร

19.     ใครมีหน้าที่เก็บหลักฐานทางการค้าตามกฎหมายศุลกากร  

20.     เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร

21.     ระบบความปลอดภัยทางการค้าของสากลเช่น  C-TPAT  &  AEO

22.     การทำการค้าวิถีใหม่   NEW  NORMAL

 

อัตราค่าสัมมนา ท่านละ 4,000 บาท+VAT 7% 280 = 4,280 บาท

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 148-3-63836-8

          ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) info.ptstraining@gmail.com

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.co.th

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเข้าส่งออก, กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจ...
ลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 34 อบรมวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของกา...
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms ® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms ® 2020 ของแต่ละข้อตกลง