มีค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

อบรมวันที่ 02 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1459 ครั้ง
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3008, 3170, 3263
โทรสาร. 0-2986-9551
E-mail : trcom@engr.tu.ac.th

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Website:http://prg.engr.tu.ac.th/training/index.php

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 2557

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมคอมพิวเตอร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, โครงการอบรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ IT, ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IT, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรติดตั้งและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบมืออาชีพ (Basic Wireless Network Level 1)
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2010 เพื่องานออฟฟิศ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
WordPress และ WooCommerce โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ที่มียอดคนใช้ทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีเว็บร้านค้าออนไลน์ 24% ในโลกนี้ใช้
อบรมระบบสารสนเทศ Windows7 Word&excel 2010 และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet เพื่อประกอบอาชีพ
สำหรับ Admin ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของ Security เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบ Security ด้วยการศึกษาถึงรูปแบบการโจมตีและการป้องกันต่างๆ ผ่านการปฎิบัติงานจริง
สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป นักศึกษา/นักเรียน แม่ค้า/พ่อค้า นักธุรกิจ ที่สนใจเกี่ยวกับช่องทางการตลาด และการสร้างผลกำไรด้วย smartphone และคอมพิวเตอร์
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สัมมนาฟรี "The Secret of Social Commerce เคล็ด(ไม่)ลับสู่ ธุรกิจสังคมออนไลน์"