มีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Happy Employees: The Secret of a Happy Workplace” วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

อบรมวันที่ 09 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1066 ครั้ง
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Happy Employees: The Secret of a Happy Workplace” วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

เนื้อหา

 

              Happy Employees: The Secret of a Happy Workplace

  • พัฒนาความมั่นใจ พร้อมเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้งและทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข
  • เข้าใจเพื่อนร่วมงานและความแตกต่างของปัจเจกบุคคล สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ตามลักษณ์ 9
  • พัฒนาการคิด การมองโลกเชิงบวก การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างพลังในการทำงานเชิงบวก
  • การเปลี่ยนผ่านจากภายในสู่ภายนอก สร้างความสุขด้วยการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
  • จิตวิทยาในการพัฒนาตนเอง มองเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น องค์กรและสังคม
  • ฝึกปฏิภาณไหวพริบภายใต้สถานการณ์เฉพาะหน้า พร้อมควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำของตนเองให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม
  • นำทฤษฎีและแนวปฏิบัติทั้งหลักการสื่อสารผนวกเข้ากับศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตในแง่มุมต่างๆ

 

บรรยายโดย 

ดร.กุสุมา เทพรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรม สยาม @ สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
60 % ทฤษฎี 
30 % เวิร์คช็อป 
10 % แบบทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://bangkokbiznews.com/training/HappyEmployee-May9/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903


Hot Offer! 
เรียนครบ 8 ที่นั่ง (หลักสูตรไม่เกิน 8,000 บาท) ฟรี 1 ที่นั่ง ในหลักสูตรที่อัตราไม่เกิน 8,000 บาท (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 57)

**กรุณาถ่ายใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการแลกรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริ...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
หุ่นสวยสุขภาพดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Executive Course The New You จะช่วยให้คุณค้นพบ เสน่ห์สร้างออร่าภายในตัวคุณ เพิ่มความหล่อ สวย จากข้างใน สู่ความงามภายนอก.. ดูอ่อนวัยลง แต่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
หัวใจบริการ สร้างได้ด้วยเคล็ดลับที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับพนักงานทุกคน, เจ้าของธุรกิจ, Key Man ที่ต้องการรวยเพิ่ม
หากท่านต้องการเป็น “หัวหน้างานที่ดี” การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำการสอนโดยครูผู้สอนที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย
เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร สามารถประยุกต์ใช้หลักการ