มีค่าใช้จ่าย

Public Training : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)

อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 159 ครั้ง
Public Training : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)

บทนำ

“ภาษาญี่ปุ่น” นับเป็นศิลปะทางด้านภาษาที่น่าสนใจยิ่ง เพราะภาษาญี่ปุ่นมีทั้งความไพเราะและมีเอกลักษณ์ในรูปประโยคและสำนวนการออกเสียง  ดังนั้น ผู้ที่สามารถสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นจึงมักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ทั้งในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มักมีเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ คู่ค้าทั้งผู้ขาย หรือลูกค้าเป็นบริษัทญี่ปุ่น ยิ่งองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องยิ่งสมควรได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นจนอยู่ในระดับที่ใช้งานได้  นอกจากจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการสื่อสารที่ดีในองค์กรอีกด้วย

 

หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น”  จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเรียนรู้จนเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การรู้จักอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เพื่อให้สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่อักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง คำศัพท์ที่จำเป็นและใช้บ่อย หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม

2.      เพื่อให้เข้าใจรูปประโยคและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย  สามารถจดจำรูปประโยคและสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

2.      พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น

 

วิธีการฝึกอบรม

1.      สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จนเขียนได้ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์และบทสนทนาด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจและจดจำง่าย

2.      ฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และฝึกบทสนทนาที่น่าสนใจด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การเขียนและการอ่านออกเสียงอักษรภาษาญี่ปุ่น

·       ประเภทของอักษรภาษาญี่ปุ่น

·       วิธีเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น พยัญชนะ  สระ

·       การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

·       ฝึกหัดเขียนและอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 2: คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญ

·       คำนาม, คำสรรพนาม

·       คำกริยา, คำคุณศัพท์

·       วิธีการจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้จำง่ายใช้ได้จริง

บทที่ 3: ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น 

·       รูปประโยคขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น

·       รูปประโยคบอกเล่า,  ประโยคคำถาม,  ประโยคปฏิเสธ

·       รูปประโยคปัจจุบัน และอดีต

·       เทคนิคการจดจำรูปประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

·       ฝึกหัดแต่งรูปประโยคด้วยไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

บทที่ 4: บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญและใช้บ่อย

·       บทสนทนาทักทาย และแนะนำตัว

·       บทสนทนาการบอกเวลา

·       บทสนทนาการบอกวันเดือนปี

·       บทสนทนาการนับตัวเลข

·       บทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่

·       บทสนทนาเกี่ยวกับอุปนิสัย

·       ฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น ให้ถูกต้องและจำง่าย

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล
ผู้เข้าอบรม จะเข้าใจการพัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน
ครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับที่สูงขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจ วัฒนธรรม มารยาท การสร้างความประทับใจ ความเป็นเลิศในการตอบ-รับโทรศัพท์ (พูด...
เป็นการบรรยายลักษณะโค้่ชชิ่ง ที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้ทั้งกับตัวคุณและคนรอบข้าง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้เข้าอบรมจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์รูปแบบประโยคที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ๆ ทางระบบออนไลน์ได้...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้เข้าอบรม จะได้ทราบถึงข้อผิดพลาดแบบต่างๆ ที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน สามารถป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น