มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)

อบรมวันที่ 06 มิถุนายน 2565
จำนวนคนดู 84 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์ เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
- รอบที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 4 วันที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 6 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 8 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

         การโลกความเป็นจริงของทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรองทั้งที่แบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว การต่อรองแบบมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากผู้เจรจาเข้าสู่กระบวนการต่องรองแต่ขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ องค์กรส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุน ทุกหน่วยงานต้องลดต้นทุน การลดต้นทุน จึงภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ เป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจึงมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องยังคงรักษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ขาย วิธีการอีกอย่างที่ทำก็คือการมุ่งเน้น ค้นหาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า รายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด

         เครื่องมือหรืออาวุฒิที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ พนักงานคนใด ที่สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ สู่ชัยชนะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

         ดังนั้นหลักสูตรการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Strategies for Success ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุค New normal เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสังคมการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้เทคนิคกับความสัมพันธ์ควบคู่กันไป ทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ และสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ในทุกกรณี สร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนให้ทีมงานจัดซื้อ


** ปัญหาที่พบบ่อยใน การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ คือ ** 

         •จัดซื้อมีความสับสนในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการเจรจาต่อรอง

         •หลีกเลี่ยงและหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการใช้อารมณ์ในการเจรจาต่อรอง คิดว่าการใช้อารมณ์จะทำให้ตนเองชนะในการเจรจาต่อรอง

         •พนักงานจัดซื้อ ไม่มีกระบวนการในการเจรจาต่อรอง ที่ดีพอ

         •ผู้เจรจาต่อรองหรือฝ่ายจัดซื้อ ยังขาดทิศทาง วิธีการที่เหมาะสมใน การเจรจาต่อรอง

         •แก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการสื่อสารด้วย เทคนิคการเจรจาต่อรอง

         •รูปแบบในการเจรจาต่อรองเป็นจัดซื้อเชิงรับ ทำให้ไม่ทันเกมส์การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย

         •ผู้เจรจาต่อรองขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ ในการเจรจาต่อรอง.

         •ในการเจรจาต่อรองเป็นทีม ยังสับสนถึงบทบาทแต่ลุคนในการเจรจาต่อรอง

         •ขาดแรงจูงใจที่จะทำให้ตนเองได้รับ ชัยชนะในการเจรจาต่อรอง

         •การสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองให้ตนเองก่อนการเจรจาต่อรอง

         •การประเมินผลการเจรจาเพื่อพัฒนาเทคนิคการต่อรองสำหรับการเจรจาครั้งต่อไปที่จะซื้อ • แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
 • หลักการคิดพิชิตความต้องการอย่างชาญฉลาด
 • เจรจาอย่างไรให้จบอย่าง win - win
 • การหลีกเลี่ยง Deadlock
 • ขั้นตอนและวิธีการแสวงหาสินค้าคุณภาพ
 • การต่อรองเพื่อหาความต้องการก่อนจัดซื้อบุคคลภายใน
 • Do and don’t สำหรับจัดซื้อมืออาชีพ
 • 6 เทคนิคการต่อรองอย่างมืออาชีพแบบWin win สำหรับจัดซื้อ
 • ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
 • การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
 • ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
 • เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ
 • การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
 • การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
 • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
 • การทำSWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, วางแผนในการเจรจาต่อรอง, อบรม ยุทธศาสตร์การต่อรอง, อบรม กระบวนการเจรจาต่อรอง, อบรม การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการประชาสัมพันธ์ ประสานความเข้าใจ สรรค์สร้างการรับรู้ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะส...
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของ...
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ท...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ