หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 622 ครั้ง
หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

Key Highlights

 • จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการ เมือง การถูกฝูงชนปิดล้อม น้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานไอซีทีสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้ บริการได้ และธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ระบบงานดังกล่าวเกิดการหยุดเป็น ระยะเวลานานเกินกว่า Maximum Tolerable Downtime จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการการกู้คืนระบบให้สามารถกลับคืนมาให้บริการภายใน ระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objective)
 • เรียนรู้หลักการการประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อระบบงานสำคัญขององค์กร
 • เรียนรู้หลักการการประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบงาน
 • อ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ กล่าวคือ ISO 22301:2012
 • หลักสูตร Workshop จัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นและแผนกู้คืนระบบงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงกับการเตรียมการการกู้คืนระบบงานสำคัญขององค์กรชั้นนำ
 • ทดลองฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop ในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น BCI, ISO 22301:2012, BS 25999, COBIT, ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงาน กับองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านไอที
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านไอที เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ

ระยะเวลาหลักสูตร

         วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

ค่าลงทะเบียน

         ท่านละ 27,820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 217-218 (คุณจิดาภา, คุณศศิธร)
         E-mail:

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/bcm2014-1

คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺีBusiness Continuity, Recovery, แผนสำรอง, แผนฉุกเฉิน, กู้คืนระบบ, ฺบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างร้านค้าด้วย ฟรีเวปเพจ Blogger,FraceBook SEO ( Search Engine Optimization )การวิเคราะห์ Key word ด้วยGoogle trend
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแระสบการณ์จากคนหนึ่งสู่คนหนึง
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปด้าน IT นักเรียน , นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ เทรนด์การตลาด และความรู้เรื่อง E-commerce
เน้นการนำเอา iPad ไปใช้ในทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน โดย App ทั้งหมดที่สอนในหลักสูตรนี้จะเป็น The Best of Business App และได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงมาแล้วโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
กลับมาครั้งนี้ไฉไลกว่าเดิม กับการรวมตัวของสุดยอดสัมมนา 2 หัวข้อ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แบบคุ้มค่าสุดๆ
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวคิดเริ่มต้นพัฒนา Window phone application ด้วยโปรแกรม Microsoft visual studio
คือคอร์สสัมมนาที่จะทำให้คุณได้แนวทาง และวิธีการสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ จาก 0 สู่แสน รับจำนวน 10 ที่นั่งเท่านั้น!!!
จบปัญหาเสียเงินลงทุนจ้างคนทำ Content เพิ่มยอดขายได้เน้นๆ จากการทำทุกโพสต์ให้โดดเด่น ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ!!
การลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบต้ังต้นขนาดมิลลิเมตรให้มีขนาดระดับนาโนเมตร