มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : แมนเนจเม้นท์ พลัส

อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 740 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : แมนเนจเม้นท์ พลัส

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบวิธีการพัฒนากระบวนทัศน์ และวิธีคิดแบบนักบริหารยุคใหม่

2.ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจการบริหารแบบ Management Plus ที่มุ่งเน้นแนวการบริหารเชิงบวก

3.เชิงนวัตกรรม และการบริหารงานเชิงรุก

4.ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวทางเพื่อการพัฒนาทีมงานในท้ายที่สุด

Course Outline

1. แนวทางการบริหารแบบ Management Plus

2. กระบวนทัศน์ในการคิดกับผู้บริหารยุคใหม่

3. Positive

     ♦ ทำไมต้อง Positive Thinking ก่อน Creative Thinking

     ♦ การสร้างความแข็งแกร่งทางความคิดเชิงจิตวิทยา

     ♦ รับมือและแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์

     ♦ การพัฒนาทีมงานให้มีความคิดเชิงบวก

4. Innovative

     ♦ การพัฒนาความคิดแบบนวัตกรรม (Innovation Thinking)

     ♦ ขั้นตอนการบริหารนวัตกรรม และกรณีศึกษา

     ♦ ลักษณะและบทบาทของผู้บริหารนวัตกรรม

     ♦ Future of Management บทเรียนสำหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

5. Proactive

     ♦ แนวทางการบริหารงานเชิงรุกคืออะไร

     ♦ ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานสู่การทำงานเชิงรุก

     ♦ การทำงานเชิงรุกอย่างมีแผนงานและมีกลยุทธ์

6. ข้อคิดบางประการสู่การบริหารงานและทีมแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้าหรือผู้จัดการมือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื...
หลักสูตรที่กลั่นกรองจากแนวคิด Systems Thinking ของ Peter M. Senge และประสบการณ์การทำงานในเครือ SCG และเครือ Betagro กว่า 18 ปี สนใจติดต่ออ.บุญเลิศ 086-7771833
ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเ...
เปลี่ยนคำถามเป็นคำตอบ เปลี่ยนคำตอบเป็นไอเดีย เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ เปลี่ยนธุรกิจเป็นความท้ายทาย
เรียนรู้คุณสมบัติของกิจการที่จะสามารถเข้า IPO และการวิเคราะห์กิจการและประเมินความพร้อมเบื้องต้น
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญในการทำงาน หนึ่งคือทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน สองทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรมฯได้มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านระบบเทคโนโลยี การให้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์ดิจิตอล ตลอดจน พัฒนาศักย...