อบรม 17 มกราคม 2563

การก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เริ่มต้นการพูดด้วยใจรักและเพลิดเพลินไปกับการพูดและนึกถึงประโยชน์ของผู้ฟังอยู่เสมอ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และ...
เข้าดู 23 ครั้ง
ได้เรียนรู้เกมสันทนาการมากมาย เทคนิคการนำเกมอย่างไรให้มีสาระ คละสนุกที่นำไปปรับใช้ได้จริง เทคนิคการทำกิจกรรมนันทนาการ และการออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มผ...
เข้าดู 16 ครั้ง
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่...
เข้าดู 212 ครั้ง
                "CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และก...
เข้าดู 705 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ และขนมไทยโบราณ พร้อมการแกะสลักผักผลไม้ รวมถึงการวางแผนคำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชำนาญด้านการประกอบอาหารไทยโดยต...
สามารถนำความรู้ด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆได้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 18
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Building Webpage with Adobe Dreamweaver)”
Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ช...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่น 25 วันที่ 24-26 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การบริการไม่ใช่เรื่องยาก แต่การบริการที่ดี และน่าประทับใจนี่สิสำคัญ คุณสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เพียงคุณเป็นมืออาชีพด้านการบริการ
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...
เรียนรู้ชนิดลูกโป่งทั้งหมด พื้นฐานการมัดลูกโป่งที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่รั่วซึม การจัดช่อลูกโป่งแก๊สสำหรับโอกาสต่างๆ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องเป่าที่สำคัญๆ