มีค่าใช้จ่าย

ภาพลักษณ์ของคุณในวันนี้ ชี้ความสำเร็จของคุณในวันหน้า

อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 1299 ครั้ง
ภาพลักษณ์ของคุณในวันนี้ ชี้ความสำเร็จของคุณในวันหน้า

Exclusive & Workshop "The New You" Course

พบกับคอร์สที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น

สอนโดย  "อาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์" 

ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย

http://www.facebook.com/Apailucktan 

http://www.youtube.com/watch?v=kfTcpWCKrRY 

- การสร้างความประทับใจในครั้งแรก 

- บุคลิกแห่งความสำเร็จ

- สร้างแบรนด์คุณด้วยสีที่ใช่

- ค้นพบสไตล์ในตัวคุณ

- ปรับลุค ชาย/หญิง ให้เป็น Professional

- ปรับทรงผมให้เข้ากับรูปหน้า

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมเดวิส สุขุมวิทซอย 24

ติดต่อสอบถาม คุณใหม่ 083-007-5139


คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาพลักษณ์, บุคลิกภาพ, สี, สร้างแบรนด์, สไตล์, ความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเสริมประสิทธิภาพของหัวใจ ไต ปอด ตับ ม้าม ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ และเป้าหมายขององค์กร
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การสร้างทีมงานนั้น จะต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่เน้นความเป็นทีม เส้นทางแห่งความ...
เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.
เมื่อคุณต้องนำกลุ่มในที่ประชุม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทีม หรือผลักดันวัฒนธรรมในองค์กร หลายต่อหลายครั้ง ปัญหาในการดูแลใจคน และกลุ่มการเรียนรู้อาจเกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื...
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง