สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เรียนลัดเทคนิคการ Simulation ทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม "

อบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 933 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ขอเชิญชวนทุกท่านและผู้ที่สนใจในกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนา"เรียนลัดเทคนิคการ Simulation ทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม "ในงาน Manufacturing Expo 2014 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้อง MR220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จัดโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สังกัด สวทช. 


วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ได้รับ : เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ในเทคนิคด้านการ Simulation เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเบื้องต้น เพื่อช่วยในการออกแบบ การผลิต และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และลดต้นทุนในการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมได้

กำหนดการสัมมนา
เรียนลัดเทคนิคการ Simulation ทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ชั้น2 ห้อง MR220
จัดโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
 
          13.00 - 13.30 น.      ลงทะเบียน
          13.30 - 14.30 น.      เรียนรู้เทคนิคการ Simulation เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเบื้องต้น
          14.30 - 16.00 น.      แนวทางการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการออกแบบ การผลิต และการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมของภาคอุตสาหกรรม  

โดย รศ.ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบ  และวิศวกรรม    (DECC) สวทช.
 
 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง..วันนี้.. ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนภายในงาน รับฟรีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความเค้นในระนาบ 2 มิติ 

*** ด่วน!! สำหรับผู้สนใจทั่วไป สำรองที่นั่งได้ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/AUXGSQ

หรือกรอกฟอร์มที่แนบมานี้ แล้วส่งกลับมาที่ email: marketing@decc.or.th ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 57

ติดต่อสอบถามโทร 02-564-6310-11 ต่อ 117 (คุณบริรักษ์) หรืออีเมล์ Marketing@decc.or.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: decc, Simulation, วิศวกรรม, ออกแบบ, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx (Designing FTTx Networks)" วันที่ 19 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Digital Audio Electronics” วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
พบกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และปัจจัยทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในด้านต่างๆ
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ * พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร * ...
เรียนรู้…แนวทางการใช้ทักษะนำเสนออย่างถูกวิธี ด้านภาษากาย น้ำเสียง ถ้อยคำ รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการนำเสนออย่างมือโปร
เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และหารจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมนุษย์ทุกคน
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
เพื่อทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ การทบทวนขอบเขต ขั้นตอนการทำงาน ในความรับผิดชอบของกิจกรรมงาน หรือส่วนงาน ให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย บทบาทหน้าที่