มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Basic)

อบรมวันที่ 16 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Basic)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Basic)
- รอบที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยนฤมล วงษ์พรไพโรจน์
ราคา 2700 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน Microsoft PowerPoint หรือเคยใช้บ้างเพียงเล็กน้อย หรือที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรม

จะสามารถสร้างชิ้นงาน ที่ประกอบด้วยข้อความที่เป็น กราฟฟิก ใส่ไฟล์รูปภาพ สร้างกราฟ และสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวให้ออบเจ็คต่างๆ Animation ที่มีอยู่ในหน้า Slide นั้นๆ ได้ โดยสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและสวยงาม เมื่อจบการอบรม


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากหลักสูตรนี้

  1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ PowerPoint และฝึกวิธีปฏิบัติการสร้างงานนำเสนออย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมด้วยการจัดตกแต่ง และนำเสนอใน Slide ด้วยรูป ตาราง กราฟฟิก ช่วยให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
  2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน


เนื้อหาการอบรม

   1. แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ส่วนประกอบ PowerPoint

          - คุณสมบัติ และความสามารถของโปรแกรม

          - เปรียบเทียบความแตกต่างของโปรแกรมแต่ละเวอร์ชั่น

   2. สร้างงาน Presentation และการจัดการ Slide

          - สร้าง Presentation หลากหลายวิธี เช่นจาก Themes จาก Template

          - เลือกใช้มุมมอง View การทำงานให้เหมาะสม

          - การจัดการกับหน้าสไลด์ ได้แก่ เพิ่ม New , ลบ Delete , คัดลอก Copy , ซ่อน Hide

          - เทคนิคการ ย้าย หรือ จัดลำดับ Sorter

   3. จัดรูปแบบตกแต่งหน้า Slide ตามความต้องการด้วยชุด Themes

          - เลือกใช้ชุด Themes , ปรับเปลี่ยนสี Object ใน Themes , เปลี่ยน หรือสร้างพื้นหลัง

          - เลือกใช้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Font, เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ใน Themes

   4. จัดรูปแบบตกแต่งข้อความบน Slide

          - รู้จัก และใช้งานกรอบข้อความ Text Box

          - จัดรูปแบบข้อความ ,แบบอักษร Font และการจัดวางตำแหน่งของข้อความ Paragraph

   5. ตกแต่ง งานนำเสนอ ด้วย รูปภาพ

          - การนำรูปภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แทรกลงในหน้า Slide

          - ปรับแต่งรูปภาพ พร้อมเพิ่ม Styles และ Effects ให้กับรูปภาพ

   6. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง

          - การสร้างตาราง เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ

          - การ Copy ตาราง แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Excel หรือ Word แล้ว Paste Special หรือ Paste Hyperlink

          - ปรับเปลี่ยน แก้ไข โครงสร้าง ของตารางที่สร้างไว้

          - จัดรูปแบบ และใส่ Styles และ Effects ให้กับตาราง

   7. กำหนดการเคลื่อนไหว Animations ให้กับ Slide และ Object ต่างๆ

          - ใส่ Transition ในระหว่างการเปลี่ยนหน้า

          - วิธีการกำหนด Animation การเคลื่อนไหวให้กับ Object

   8. การนำเสนองาน Presentation

          - สั่ง Slide Show และควบคุมการเปลี่ยนหน้าด้วยวิธีที่หลากลาย

9. จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ในรูปแบบ Handouts , Note Page , Outline Viewสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: พรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint, PPT Basic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัตินับเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งระบบควบคุมอัตโนมัตินั้นสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมได้หลายชนิด PLC ก็เป็นอุปกรณ์ชนิด...
การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint ได้อย่างถูกวิธีและสามารถสร้างเอกสารจากMicrosoft PowerPointได้
การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะเข้าใจการทำงานของ Joomla! และสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี
พบกับเทคนิค ขึ้นระบบ ERP อย่างไรให้สำเร็จ พร้อมตอบคำถามว่า ทำไมผู้ประกอบการยุคนี้ ต้องให้ความสำคัญกับ Customer Onboarding ก่อนเลือกระบบ ERP? แชร์เคล็ดลับขึ้นระบบ ERP ให้พร้อมใช้...
เพื่อเรียนรู้การเรียกใช้งานที่เป็นประโยชน์ของ Excel สูตรและฟังก์ชั่น
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วาดภาพการ์ตูนและสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น เด็กได้ปฏิบัติจริง ด้วยหลักสูตรที่สนุกสนานในการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้
เพื่อให้คุณครูมีความรู้และสามารถใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
การลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบต้ังต้นขนาดมิลลิเมตรให้มีขนาดระดับนาโนเมตร