มีค่าใช้จ่าย

Finace for Non-Finance

อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Finace for Non-Finance
วันนี้ REA อยากชวนเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการมาเพิ่มทักษะ เพิ่มความเฉียบคมให้กับมุมมองด้านบริหารการเงินของธุรกิจ กับหลักสูตร Finace for Non-Finance #financefornonfinance
.
ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี การเงิน หรือภาษี ก็สามารถอ่านงบการเงินได้
เข้าใจเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่เจ้าของต้องรู้ภายใน 1 วัน
รู้ไว้ช่วยเพิ่มกำไรทางธุรกิจ
ทำบัญชีเล่มเดียว ไม่ปวดหัว
สามารถวางแผนประหยัดภาษี และเสียภาษีได้ถูกต้อง
ลดความเสี่ยงในการโดนภาษีย้อนหลัง
.
20 มิถุนายนนี้เจอกัน
เต็มวันกับเทคนิคจุกๆ และ Workshop การเงินสำหรับเจ้าของที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีการเงิน
เพียง 2,590.- บาทเท่านั้น
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเงิน, บัญชี, ภาษี, เจ้าของธุรกิจ, อ่านงบ, ประหยัดภาษี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีการฝึกปฎิบัติ การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ Pre-Accountant
อธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน
เครื่องมือจัดการภาษีใน ERP ที่ดี จะช่วยธุรกิจ SMEs ของคุณอย่างไร ? สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านทางระบบ ZOOM
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร เข้าใจปัญหาด้านภาษีศุลกากร และมีแนวทางในการจัดการกับปัญหานั้น
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามที่กำหนดไว้ใน พ...
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...
เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของสหกรณืออมทรัพย์รูปแบบใหม่
ตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดไม่เน้นหนักทางการคำนวณ แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินแ...