มีค่าใช้จ่าย

อบรม อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต (Stress management for work-life harmony)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 76 ครั้ง
อบรม อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต (Stress management for work-life harmony)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต (Stress management for work-life harmony)
- รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

1.บางครั้งเจอ งานเร่ง งานล้น ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพ, ดูแลครอบครัว

2.ช่วงนี้ ยิ้มยาก หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียบ่อย

3.บางครั้ง รู้สึกเหนื่อยเพลียง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิ จอจ่อไม่ได้นาน

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างสุขภาวะ แบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต (Work-life harmony) ด้วยแนวคิด & เทคนิคในการรับมือกับภาวะเครียด (Stress management) ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญของสุขภาวะแบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต ด้วยแนวคิด Stress management ได้อย่างไร?

2.จะคลายเครียด & พร้อมรับมือกับแรงกดดัน ได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างไร?

3.แม้ภาระงานจะมาก แต่ก็สามารถจัดลำดับความสำคัญ งาน-ครอบครัว-ชีวิตส่วนตัว สอดคล้องไปในทิศเดียวกันได้อย่างสมดุล จะทำได้อย่างไร?

4.จะช่วยให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจที่กระตือรือร้นสนุกกับการทำงานร่วมกัน ได้อย่างไร?

5.จะช่วยให้ตระหนัก & รับมือกับอารมณ์เชิงลบอย่างได้ผล เมื่อเผชิญแรงกดดัน ทำอย่างไร?


1.เข้าใจภาพรวม สุขภาวะ แบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต (Work-life harmony) …เพื่อ Aim 1

    •5 คุณสมบัติแห่งสุขภาวะ

    •Sound…5 ความลับแห่งสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

    •Match…4 ปัจจัยจับคู่สมดุลงาน & ชีวิต (Work-life balance)

    •VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

    •VUCA solution…4 กลยุทธ์รับมือโลกพลิกผัน

    •3P…กลยุทธ์การจัดการความเครียดอย่างมืออาชีพ

    •CEO’s success story: ถอดบทเรียน 3P เชิงวิเคราะห์

    •2E…เคล็ดวิชา รับมืองานล้นแบบไม่เครียด

    •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญของสุขภาวะ

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัติแห่งสุขภาวะ” Sound

2.เสริมสร้างสุขภาวะ ด้วย การหายใจผ่อนคลาย & กดจุด…เพื่อ Aim 2

    •9 สัญญาณเตือนชี้ภาวะเครียดเกิน

    •3S…เคล็ดวิชาผ่อนคลาย หายห่วง

    •ขยับกาย 4 ท่าป้องกันออฟฟิศซินโดรม

    •Calm down…8 แนวทางคลายเครียดจากการทำงาน

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain-teaser”…เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความเครียด

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หายใจคลายเครียด” & “กดจุด”

3.เสริมสร้างสมดุลงาน & วิถีชีวิต ด้วย การจัดลำดับความสำคัญ …เพื่อ Aim 3

    •5 กับดักเวลา

    •Time…กุญแจ 4 ดอกบริหารเวลาอย่าง CEO

    •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Time จากเค้าโครงเรื่องจริง

    •2E + 4ส...รหัสลับเพื่อจัดลำดับความสำคัญ (Priority)

    •SLAVE…5 สัญญาณเตือนภัย “เก่งงาน หรือ บ้างาน”

    •15 เคล็ดวิชาบริหารเวลา

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Wanted”…เพื่อเห็นความสำคัญการบริหารเวลา

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “บริหารเวลาอย่าง CEO” แบบ Time

4.เสริมสร้างสุขภาวะ ด้วย หัวเราะบำบัด…เพื่อ Aim 4

    •10 Function สมอง 2 ซีก VS ทดสอบความถนัด

    •กิจกรรม “ภาพปริศนา” เพื่อฝึกกระตุ้นสมอง 2 ซีก

    •กิจกรรม “สมองยิ้ม” เพื่อฝึกการประสานงานมือ & สมอง ทั้ง 2 ซีก

    •Cross midline movement…เคล็ดลับการบริหารสมองแบบ Brain Gym

    •กิจกรรม “เคลื่อนไหวไขว้แกน” เพื่อเพิ่มพลังสมอง

    •7 ประโยชน์ของหัวเราะบำบัด

    •3H…เคล็ดวิชาหัวเราะบำบัด

    •10 เคล็ดลับเติมความสดชื่นให้สมองและร่างกาย

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หัวเราะบริหารสมอง” แบบ 3 H

5.เสริมสร้างสุขภาวะ ด้วย ดนตรีบำบัด...เพื่อ Aim 5

    •9 สัญญาณเตือนพร่องอีคิว (Low-EQ signal)

    •Free…4 เคล็ดวิชา รู้ทัน ฉันโอเค (Emotional Agility)

    •CEO’ success story: กรณีศึกษา Free

    •2D…จุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญการถูกปฏิเสธ (Rejection)

    •12 สุดยอดคำถามพัฒนา “รู้ทัน ฉันโอเค”

    •3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP

    •Soften…6 วิตามินเสริมอีคิว

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hidden faces”…เพื่อตระหนักถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “รู้ทัน ฉันโอเค” Free

6.ขยายผลฝึกอบรม

    •สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

    •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รู้เกี่ยวกับ หลักการและเหตุผลของการล้างพิษตับสาเหตุการเกิดและอาการของโรคตับในศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลตามนโยบายที่ประกาศไว้
Update หลักสูตรอบรมด้านต่างๆ สำหรับพภาคอุตสาหกรรม ปลายปี 2563 ก้าวๆไปข้างหน้าให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
การคัดเลือกผู้ขายนั้น เป็นงานหินสำหรับนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันจะวัดความสามารถของนักจัดซื้อคนนั้น ถ้ารับผิดชอบจุดนี้ได้ เขาก็สามารถจะรับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระ...
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขาย...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการ...
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ ถ่ายทอด และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็น