สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนา : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย (ฟรี)

อบรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 46 ครั้ง
สัมมนา : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย (ฟรี)

Strategic Centerขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ฟรี!!

เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก
ฟังแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย
จากกูรู ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ

เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตโลก
พร้อมแนวทางการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบันจนถึงอนาคต
เพื่อยกระดับธุรกิจด้วยการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบด้าน

ร่วมแลกเปลี่ยนไปพร้อมกันกับ

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กูรูด้านเศรษฐกิจระดับประเทศและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ดำเนินรายการโดย คุณดาว - อภิสรา นุตยกุล
ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!!
คลิกเลย : http://bit.ly/49uY6zj (รับจำนวนจำกัดองค์กรละ 4 ท่าน)

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม!!
เรียนรู้กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองวิธีการและผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
____________________

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.Virtual Class : Zoom

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/476oUEu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @strategiccenter หรือ https://lin.ee/mr14nPX

โทรศัพท์ : 085-485-8825
____________________

คำค้นประกาศนี้ Tags: economy, เศรษฐกิจไทย, เศรษฐกิจโลก, strategy, สัมมนาออนไลน์, สัมมนาฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลงในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถี ของ 5ส
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
TICA: ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี..ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนจริง รู้จริง เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการย...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานสมองกลฝังตัว Arduino ขั้นสูง (Advance Embedded electronic (Arduino))”
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บ...
การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย...