มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล (E-Document Management) ** หลักสูตร เต็มวัน ** อบรมในรูปแบบ Classroom

อบรมวันที่ 19 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล (E-Document Management) ** หลักสูตร เต็มวัน ** อบรมในรูปแบบ Classroom
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล (E-Document Management) ** หลักสูตร เต็มวัน ** อบรมในรูปแบบ Classroom
- รอบที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร


     ทำไมการจัดเอกสารจึงสำคัญ ? การทำธุรกรรมทางธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้คืองานเอกสารที่ต้องสร้างขึ้นมาในการดำเนินการของการนำไปสู่ธุรกิจทั้งในองค์กรและคู่ค้า การสร้างเอกสาร การดำเนินการ จัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสาร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการอ้างอิง สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานมากมายในการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นั้นคือลูกค้า คนสำคัญขององค์กร และสิ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ คือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     ในยุคดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็ดแบบดิจิทัลหรือ E-Document การจะทำให้ระบบการจัดเก็บดิจิทัลมีประสิทธิภาพ เราต้องเข้าใจเอกสารที่เป็นฉบับจริงและการจัดเก็บที่เหมาะสม หมวดหมู่ที่ถูกต้อง การจัดบริหารงานเอกสาร (Document Management) มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถลดต้นทุนของบริษัท The National Records Management – Council, Inc ของสหรัฐฯ สำรวจพบว่าองค์กรที่ไม่มีแผนการเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นมีปริมาณและประเภทเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จ แล้วถึง 60 % เก็บในแฟ้มระหว่างปฏิบัติงาน 30 % เอกสารทำลาย 10 % และในส่วนองค์กรที่มีระบบและแผนการจัดเก็บเอกสารมีแฟ้มปฏิบัติงานเสร็จแล้วถึง 16 % เก็บในแฟ้มระหว่างปฏิบัติงาน 23 % เอกสารทำลาย 61 % และในส่วนองค์กรที่มีระบบและแผนการ ผลการสำรวจเมื่อปี 2012 แสดงให้เห็นว่าการทำงานของพนักงานสูญเสียประสิทธิภาพ 21.3% เนื่องจากการทำงานที่ใช้งานกระดาษ (paper-based) และนำสู่การจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

   1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

   2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อการอบรม

   Module # 1 ระบบงานบริหารและจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง (Document Management)

    - วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร

    - ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร

    - เอกสารที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

    - ระบบการจัดทำดัชนี และการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล

   Module # 2 การบริหารงานเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

    - ประโยชน์ของการสแกนเอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์

    - เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร ระบบ Work Flow และบริหารเอกสารแบบ E-Documentเพื่อการลดต้นทุน

    - แนวคิดและ Concept ในการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมและแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์)

   - ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

   - การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บเอกสาร

   - การจัดเก็บเอกสารเข้าห้องจัดเก็บหรือคลังเก็บให้เป็นระบบสากล

   - การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง Workshop

   สรุป ถามตอบสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์, อบรม จัดเก็บเอกสาร, อบรม 2567, อบรมการจัดเก็บเอกสาร, อบรม จัดเก็บเอกสาร 4.0, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เท่าทันความคิด เท่าทันอารมณ์ เท่าทันร่างกาย เพราะจุดเริ่มต้นของการจัดการคือการมองเห็น
ขอเชิญอบรม สัมมนาออนไลน์หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กท...
ขอเชิญอบรม หลักสูตรช่างซ่อมตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้มินิมาร์ท, ตู้กดน้ำเย็น ทั้งระบบน้ำยาธรรมดา และน้ำยา R600a
ทุกคนในองค์กร ควรจะมีความรู้เรื่องลีนเบื้องต้นเพื่อช่วยกันระดมสมองในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในอนาคต
กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่...
หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับจากสถาบัน Tsuji Culinary Institute สอนตั้งแต่พื้นฐานการหั่น แล่ และเมนูพิเศษยอดนิยมอีกมากมาย สมัครได้แล้ววันนี้พร้อมรับส่วนลดพิเศษเมื่อสม...
เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015