มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

อบรมวันที่ 08 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 720 ครั้ง
หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

1) ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่

2) เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3) เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

Course Outline

 ศิลปะการบริหาร จัดการ

  • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์  

  ในการปฏิบัติงาน

ศิลปะการนำองค์กร

  • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
  • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน

  /การจัดการ)

  • การมอบหมายงาน
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ศิลปะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น  

  ปัญหา และวิกฤต      

  • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
  • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่าง

  มีประสิทธิภาพ

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th







หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มารู้จักการทำ Business Intelligence ไปกับ Qlik Sense ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และสร้างภาคภูมิใจในองค์กร
“ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นักบริหารผู้จัดการควรจะประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับมืออย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอยู่...
Management Plus คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานต้องผลักดัน...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว ด้วยแนวทางแ...
พนักงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างเชี่ยวชาญ กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน มีสถิติการประสบอันตรายสูง
"ผู้ประกอบการ" ยุคใหม่ ที่ใครๆก็เป็นได้ สัมมนานี้ จะเผย"เคล็ดลับ 25 ข้อ"ที่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้ทันที