มีค่าใช้จ่าย

อบรม คอมพิวเตอร์ Office 2010&Win7 ค่าสมัคร 305 บาท เรียน 200 ชม ย่านลาดพร้าว71

อบรมวันที่ 23 ธันวาคม 2557
จำนวนคนดู 968 ครั้ง
อบรม คอมพิวเตอร์ Office 2010&Win7 ค่าสมัคร 305 บาท เรียน 200 ชม ย่านลาดพร้าว71

โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว71 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับต้นถึงระดับสูง 200 ชั่วโมง ห้องเรียนและอุปกรณ์ทันสมัย ค่าสมัคร 305บาท กำงลังเปิดรับสมัคร

เริ่มเรียนรุ่นที่ 3/57 วันที่ 22/12/57 โทร 025141840 025386307

www.mounbumrungsil.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมOffice 2010 จำนวน200ชม, อบรม Win7&office2010 ลาดพร้าว71

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบต้ังต้นขนาดมิลลิเมตรให้มีขนาดระดับนาโนเมตร
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในโหมดต่างๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน...
ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจต้องการมีความ ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ...
สัมมนาฟรี \"ใช้ออนไลน์ให้เป็นเห็นเงินล้าน\" เพื่อการตลาดขายสินค้าออนไลน์ [ รีบลงทะเบียนด่วน ห้ามพลาด! สำหรับ 5 ท่านสุดท้าย รับจำนวนจำกัดเท่านั้น !!! ]
คือคอร์สสัมมนาที่จะทำให้คุณได้แนวทาง และวิธีการสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ จาก 0 สู่แสน รับจำนวน 10 ที่นั่งเท่านั้น!!!