มีค่าใช้จ่าย

Management Strategy 2015

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2557
จำนวนคนดู 731 ครั้ง
Management Strategy 2015

Management Strategy 2015

“ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นักบริหารผู้จัดการควรจะประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับมืออย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตยิ่งขึ้น  รวมทั้งรองรับการเข้าสู่  AEC ในปลายปี” หาคำตอบได้ในงาน Strategic Forum 2015 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นี้  พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกูรูผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กำหนดการสัมมนา13.30 – 15.00 น. การเสวนาในหัวข้อ“กลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2015 ”โดย
•    รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ
•    คุณชาลอต โทณวณิก
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
•    คุณวรพงษ์ รวิรัฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
•    คุณอิสระ บุญยัง
นายกสมาคม ธุรกิจบ้านจัดสรร
•    คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Vice President-Head of Online Marketing
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

15.30 – 17.00 น.เลือกเข้าห้องสัมมนาด้านที่สนใจ โดยแบ่งเป็นห้องกลยุทธ์ 3 ด้าน

- Management Strategy 2015 

  โดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ 

  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- Marketing Strategy 2015

  รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล

  หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- HR Strategy 2015    

  ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สถานที่อบรม (Venue) : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันและเวลาอบรม (Date and Time) : วันที่ 17 ธันวาคม 2557 (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. สัมมนาเวลา 13.00 – 17.00 น.)

ค่าธรรมเนียม (Fee) : 800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม vat 7% แล้ว)

สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 106 -109

Email : public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้อง มีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้อง เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
เปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ เวลาการผลิตที่สั้น แรงงานมีประสิทธิภาพ ลดการกักตุนวัตถุดิบ
ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคเทคโนโลยี 4.0 ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิบั...
หลักการและเหตุผล (Introduction) ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้น...
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวน...