มีค่าใช้จ่าย

Management Strategy 2015

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2557
จำนวนคนดู 766 ครั้ง
Management Strategy 2015

Management Strategy 2015

“ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นักบริหารผู้จัดการควรจะประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับมืออย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตยิ่งขึ้น  รวมทั้งรองรับการเข้าสู่  AEC ในปลายปี” หาคำตอบได้ในงาน Strategic Forum 2015 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นี้  พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกูรูผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กำหนดการสัมมนา13.30 – 15.00 น. การเสวนาในหัวข้อ“กลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2015 ”โดย
•    รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ
•    คุณชาลอต โทณวณิก
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
•    คุณวรพงษ์ รวิรัฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
•    คุณอิสระ บุญยัง
นายกสมาคม ธุรกิจบ้านจัดสรร
•    คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Vice President-Head of Online Marketing
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

15.30 – 17.00 น.เลือกเข้าห้องสัมมนาด้านที่สนใจ โดยแบ่งเป็นห้องกลยุทธ์ 3 ด้าน

- Management Strategy 2015 

  โดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ 

  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- Marketing Strategy 2015

  รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล

  หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- HR Strategy 2015    

  ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สถานที่อบรม (Venue) : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันและเวลาอบรม (Date and Time) : วันที่ 17 ธันวาคม 2557 (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. สัมมนาเวลา 13.00 – 17.00 น.)

ค่าธรรมเนียม (Fee) : 800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม vat 7% แล้ว)

สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 106 -109

Email : public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริงตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึง...
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะ ทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดู...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญ...
หลักการและเหตุผล สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่...
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแ...
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐาน
เรียนรู้ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริการ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถนำ Service Marketing ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้