มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 607 ครั้ง
อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

 

ความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

3. เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 16:30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. บทนำ

2. นิยาม

3. แนวคิดพื้นฐาน

4. การประเมินความไม่แน่นอนมาตรฐานตามแนวทางของ Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)

5. การรายงานความไม่แน่นอน

6. สรุปขั้นตอนในการประเมินความไม่แน่นอน

7. การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

8. แบบฝึกหัด

วิทยากร ไม่ระบุนาม

คุณสมบัติ

ผู้ที่ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง 

ค่าลงทะเบียน 3,906 บาท รวม VAT แล้ว

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล์: trainingnimt.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4206 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวัดสำหรับการทดสอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) รอบพิเศษ ประจำเดือนเมษายน 2557
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครหลักสูตรออกแบบเว็บไซต์ เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทำเว็บไซต์
สัมมนาฟรี "The Secret of Social Commerce เคล็ด(ไม่)ลับสู่ ธุรกิจสังคมออนไลน์"
"Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?" โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย (คณะทำงานร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อรองรับเศรษกิจดิจิตอลในการต่อยอดธุรกิจด้วย Cloud Computing & Big Data และการเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจ
EARLY BIRD#Discount 10%#IT Service Delivery#Workshop 5 Domain ITIL 3.0#SLA#Compared ISO20000 vs ITIL# 8 ขั้นตอนการนำ ITIL ไปใช้งานกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vista / Windows 7
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Digital e-learning by The Expert ICT” พร้อมทดลองใช้งานจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หลักสูตรติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router