มีค่าใช้จ่าย

อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนด์เงิน รุ่นที่11ปี58 ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

อบรมวันที่ 07 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 5171 ครั้ง
อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนด์เงิน รุ่นที่11ปี58 ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ บัตรบรอนด์เงิน ภาษาอังกฤษและจีน
เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ถึง 25 เมษายน 58 นี้
เริ่มอบรม 3 พฤษภาคม -9 สิงหาคม 58
ค่าอบรม รวมออกภาคสนาม 39,500 บาท
สนใจสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-1601548 ,081-6448199

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมไกด์สวนสุนันทา, อบรมไกด์58, อบรมมัคคุเทศก์, ม.สวนสุนันทาอบรมไกด์, อบรมไกด์รุ่น11, สมัครอบรมมัคคุเทศก์

หลักการ

ค่าธรรมะนียม

สถานที่ หลักฐาน

วันและเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรมภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง สำหรับบุคลคลทั่วไปเพื่อสนทนาทั่วไป และ คำสนทนาในโรงแรม
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันส่วนใหญ่ในการติดต่อทางธุรกิจระดับอินเตอร์ จดหมายทางธุกิจที่ดีอาจช่วยให้คุณตกลงทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่...
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
สรุปเนื้อหาเข้มข้น รูปประโยคและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้สื่อสารในการทำงาน สำหรับผู้มีเวลาจำกัด ( เนื้อหาการอบรมเข้าใจง่าย อบรมได้แม้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน )
ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting), การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)
อาชีพอิสระ: ไกด์นำเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย สนใจมาสมัครอบรมไกด์ ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข...