มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรระยะสั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 เดือน

อบรมวันที่ 01 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนดู 669 ครั้ง
หลักสูตรระยะสั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 เดือน

เรียนรู้เทคนิคการจัดโต๊ะ จัดจาน และเตรียมงานในเทศการต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นอาหารชุด , บริการเครื่องดื่ม , บริการไวน์ , บุฟเฟ่ และเทคนิคการเสิร์ฟอย่างถูกต้อง) และนำไปใช้จริงตอนฝึกงานที่โรงแรม เพื่อได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาในสถานการณ์จริง ของจริง จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าหลักสูตรเท่าไปที่เรียนอย่างเดียว

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dtc.ac.th/th/short-public-training-courses-and-executive-educational/public-training-courses/hap/item/625-hap-f-and-b.html

โทรศัพท์ 02-361-7811 ต่อ 141-143 และ 204

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการอาหารและเครื่องดื่ม, เรียนรู้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, เรียนการเสิร์ฟ, บริการร้านอาหาร, เด็กเสิร์ฟ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทรัพยากรบุคคล มีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง การบริหารงานบุคคลนั้นหากพิจารณาแล...
การที่องค์กรจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "Balanced Scorecard เครื่องมือแปลงวิสัยทัยศน์สู่การปฏิวัติ" รุ่น 2 วันที่ 23-24 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้เข้าอบรม หลักสูตร ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 0011 วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / EMR / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับองค์กร
มเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เกตติ้งกับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่" รุ่นที่ 1
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไป คลินิกเฉพาะโรคการส่งเสริมสุขภาพเด็กสบายการให้บริการวัคซีน