มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรระยะสั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 เดือน

อบรมวันที่ 01 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนดู 732 ครั้ง
หลักสูตรระยะสั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 เดือน

เรียนรู้เทคนิคการจัดโต๊ะ จัดจาน และเตรียมงานในเทศการต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นอาหารชุด , บริการเครื่องดื่ม , บริการไวน์ , บุฟเฟ่ และเทคนิคการเสิร์ฟอย่างถูกต้อง) และนำไปใช้จริงตอนฝึกงานที่โรงแรม เพื่อได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาในสถานการณ์จริง ของจริง จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าหลักสูตรเท่าไปที่เรียนอย่างเดียว

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dtc.ac.th/th/short-public-training-courses-and-executive-educational/public-training-courses/hap/item/625-hap-f-and-b.html

โทรศัพท์ 02-361-7811 ต่อ 141-143 และ 204

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการอาหารและเครื่องดื่ม, เรียนรู้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, เรียนการเสิร์ฟ, บริการร้านอาหาร, เด็กเสิร์ฟ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้น มักเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้งาน Bandwidth ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดความล่าช้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริ...
เพื่อช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจรให้เจริญงอกงาม และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การแนะนำหลักสูตร และการเตรียมตัวสอบเข้าโปรแกรมต่างๆ
อายุยืน บำบัดโรค สุขภาพแข็งแรง วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็น อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใน...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง” รุ่นที่ 6
เป็นการนำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและพัฒนาแผนงานเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดจากประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมทั้งในเร...
เรียนรู้กระบวนการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการที่จะระบุว่า สินค้านั้นๆมีถิ่นกำเนดมาจากประเทศใด