มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรม บริการด้วยใจ (Service Mind)

อบรมวันที่ 30 กันยายน 2558
จำนวนคนดู 1056 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรม บริการด้วยใจ (Service Mind)

การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี จิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้า และมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขาย และงานบริการลูกค้า

หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ของทำงานด้านบริการ ให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer” หรือ “ลูกค้า” ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจถึงพื้นฐานในการบริการที่ดี ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง


หัวข้อการอบรม
- ความหมายของคำว่าบริการ
- ลูกค้า คือใคร
- Customer Centric
- ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้า 
- Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
- ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ
- วงจรการให้บริการ
- Moment of truth
- Touch Point
- Five sense of service
- หัวใจของการให้บริการ
- ABC สำหรับการส่งมอบงานบริการ
- ฯลฯ

วิทยากร
อ.พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่ขาย
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
หัวหน้างาน


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/114-service-mind-training.html

IMPRESSION Training
02-9217921
www.impressionconsult.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: impression training, บริการด้วยใจ, Service Mind, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมบริการ, ฝึกอบรมการบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน ...
ห้บุคลากรเข้าใจในหลักการและกระบวนการของ EQ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ลงลึกมากขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก ดึงจุดเด่น กลบจุดด้อย เห็นเอกลักษณ์ และคุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน
การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา
#เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง... !! จุดที่เราใกล้ชิดโค้ชสาวสวยมากความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญด้านสีเฉพาะบุคคล (Personal Color) และMakeup Artist ตัวแม่ ที่มีดีกรีรางวัลกินเนสบุ๊คที่จะพาค...
เพื่อเติมเต็ม..พลังบริสุทธฺ์ให้กับชีวิต,ฝึก 10 ทักษะการเป็นโค้ช,ค้นหาความปรารถนาอันแรงกล้าฯลฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์