สัมมนาฟรี อบรมฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 - แนะนำหลักสูตรอบรม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย...คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย - เสวนาเรื่องแนวโน้มธุรกิจธรรมความสะอาดในอนาคต วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 - การบริหารงา

อบรมวันที่ 17 กันยายน 2558
จำนวนคนดู 617 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  - แนะนำหลักสูตรอบรม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย...คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย - เสวนาเรื่องแนวโน้มธุรกิจธรรมความสะอาดในอนาคต วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558  - การบริหารงา

BMAM Expo Asia 2015 & GBR Expo Asia 2015 & 
Thai Clean Pavillion 2015 Exhibition

ณ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ในงาน วันที่ 17 และ 18 กันยายน 2557 ทางชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด 
ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำความสะอาดเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
และผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 
- แนะนำหลักสูตรอบรม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดย...คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
- เสวนาเรื่องแนวโน้มธุรกิจธรรมความสะอาดในอนาคต

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 
- การบริหารงานธุรกิจทำความสะอาดให้ง่ายและรวดเร็ว
- เทคนิคการบำรุงรักษาพื้นและอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ลดต้นทุน
- นวัตกรรมการทำความสะอาดเชิงอนุรักษ์ 
- การทำความสะอาดบันไดเลื่อน ลดต้นทุน สะดวก และใช้บุคคลากรน้อย


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-4472 หรือ 086-323-0479

คำค้นประกาศนี้ Tags: BMAM Expo Asia 2015 & GBR Expo Asia 2015 & Thai C, ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
หลักสูตร Mini MBA หลักสูตรที่จะรวบรวมทุกเนื้อหาแบบเจาะลึก และเข้ามข้น ด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ไ...
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สัมมนาเคล็ดลับมนุษย์เงินหลายร้อยล้านที่คุ้มค่าที่สุด จองด่วน รับจำนวนจำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น!!
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)" วันที่ 14 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาล...
ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่องคก์รต้องหันมาให้ความสำคัญ นอกจากการเพิ่มยอดขายทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว คือ “...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
ต้นทุนขนส่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่ออัตรากำไรของธุรกิจ ผู้ประกอบการภาคการผลิต บริการ ซื้อมาขายไป ที่มีการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ผู้ให้บริการรับ - ส่งสินค้า