มีค่าใช้จ่าย

“การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID”

อบรมวันที่ 01 ตุลาคม 2558
จำนวนคนดู 701 ครั้ง
“การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID”
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list
สนใจสมัครได้ที่ 
E-mail:training@mut.ac.th
*** รีบๆกันหน่อยนะค่ะ***
  
คำค้นประกาศนี้ Tags: การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ P

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เชิญอบรมไกด์..บัตรบรอนซเงิน ทั่วไป(ต่างประทศ) อังกฤษ-จีน อบรมระยะสั้น3เดือนเศษ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตัน และการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย VISI”
“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้ บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ให้แ...
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
The International Chamber of Commerce : ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ...
เพื่อทำให้ผู้จัดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง
ความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถนํามาปรับใช้กับสิ่งที่ท่านทําอยู่ได้ในทันทีและเตรียมไว้ใช้ได้ในอนาคต
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กร