มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนคนดู 527 ครั้ง
การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

" ... เพราะการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง คือ ประตูบานแรกสู่ความสำเร็จของธุรกิจ "

  • การบริหารเชิงกลยุทธ์
  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ (Strategy Formulating)
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
  • การวิเคราะห์การแข่งขัน และวิเคราะห์ด้านการตลาด 
  • การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 
  • เครื่องมือ และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  • วิธีเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ 
  • การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
วิทยากร : ดร. เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
             [ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์และการตลาด พิธีกรรายการทีวี Business Talk, Knock Knock Thailand, Free Style By Dr. Ek ]

 
Register : Online - http://dst.co.th/newseminar.html?id=4127&view=detail
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์, Strategic, ธุรกิจ, business, การวางแผน, การบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
เรียนรู้แนวคิดของ KPI รวมถึงหลักการและขั้นตอนในการสร้าง KPI อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน และสามารถนำ KPI ไปประยุกต์ใช้กับการกำกับแผนงานและการทำงา...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การสรรหา คัดสรร สัมภาษณ์ บุคลากร อย่างเข้มข้น
ถอดบทเรียนจากตัวละครวรรณกรรมสามก๊ก ใช้กลยุทธ์เพื่อการบริหารงาน ให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด
ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเ...
การวิเคราะห์ สกัดกลิ่น น้ำหอม และการเลือกใช้น้ำหอมให้เหมาะกับเครื่องสำอางและสปา แลการเลือกกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า
เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม