มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนคนดู 690 ครั้ง
การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

" ... เพราะการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง คือ ประตูบานแรกสู่ความสำเร็จของธุรกิจ "

  • การบริหารเชิงกลยุทธ์
  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ (Strategy Formulating)
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
  • การวิเคราะห์การแข่งขัน และวิเคราะห์ด้านการตลาด 
  • การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 
  • เครื่องมือ และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  • วิธีเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ 
  • การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
วิทยากร : ดร. เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
             [ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์และการตลาด พิธีกรรายการทีวี Business Talk, Knock Knock Thailand, Free Style By Dr. Ek ]

 
Register : Online - http://dst.co.th/newseminar.html?id=4127&view=detail
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์, Strategic, ธุรกิจ, business, การวางแผน, การบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เตรียมความพร้อมการบริหารโรงแรมให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการวางแผน การวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประสบการณ์จากโรงแรมชั้นนำ ที่จะพาท่านก้าวสู่การเป้นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์ก...
จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องเกี่ยวกับคน มีการรับฟัง
ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น ซึ่งหากท่านมีคำถามดั...
Management Plus คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานต้องผลักดัน...
เรียนรู้เทคนิคการบริหารคน และบริหารโครงการ โดยการใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยงานสารสนเทศอย่าง MS-Project ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่นการใช้งาน เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถนำค...
Competency มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ? Competency เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO อย่างไร ? Competency ทำยากหรือเปล่า ?  และจะเริ่มต้นทำ Competency ต้องทำอะไรบ้าง ? C...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING