มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนคนดู 427 ครั้ง
การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

" ... เพราะการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง คือ ประตูบานแรกสู่ความสำเร็จของธุรกิจ "

  • การบริหารเชิงกลยุทธ์
  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ (Strategy Formulating)
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
  • การวิเคราะห์การแข่งขัน และวิเคราะห์ด้านการตลาด 
  • การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 
  • เครื่องมือ และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  • วิธีเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ 
  • การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
วิทยากร : ดร. เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
             [ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์และการตลาด พิธีกรรายการทีวี Business Talk, Knock Knock Thailand, Free Style By Dr. Ek ]

 
Register : Online - http://dst.co.th/newseminar.html?id=4127&view=detail
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์, Strategic, ธุรกิจ, business, การวางแผน, การบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้...
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทันในธุรกิจการบริการที่พักและอาหาร
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน ...
ให้เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ ในองค์กร และเชื่อมโยงกับโซ่อุปทานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางสถาบันฯขอใช้สิทธิในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้
สิ่งหนึ่งที่นักบริหารยุคปัจจุบันควรมี คือการมีวิธีคิดแบบ Strategist เพื่อนำไปใช้ในวางแผนและตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอ...
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฝึกพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ