มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนเพื่อประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี

อบรมวันที่ 16 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 849 ครั้ง
การวางแผนเพื่อประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี
 
 • ผลกระทบทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
 • ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2559 
 • ผู้ประกอบการจะวางแผนภาษีอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
 • สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องระวังในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจ
 • การวางแผนภาษีเพื่อการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจ และการจัดทำบัญชีเพื่อประหยัดภาษีอย่างเหนือชั้น
 • การวางแผนภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ
 • 10 จุดที่ทำได้ไม่ยาก เพื่อการประหยัดภาษี
 • 10 ประเด็นการเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและประหยัด
 • เจาะ 10 รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ยกเว้นภาษี กับ ปัญหาการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
 • 10 ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ
 • 10 การทำธุรกิจกับความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบภาษี
วิทยากร : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 
Register : Online -  http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=4266&view=detail
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ผู้ประกอบการ, tax, บัญชี, ประหยัดภาษี, accountant

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล - เข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที...
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และเรียกดู เอกสารบัญชี พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และบริหารจัดการเอกสารบัญชีในยุคดิจิตัล ด้วยการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใ...
ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
12กันยานี้ พบกันแน่นอน กับหลักสูตรคุณภาพ "การควบคุมและการคำนวณต้นทุนอาหารเบื้องต้น" เวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้อง 212 ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-361-7811-3 ต่อ...
เรื่องใหม่ยอดฮิต เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ พูดคุยเรื่องภาษีให้คุณเข้าใจง่ายด้วยภาษาชาวบ้านทั่วไป
Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร
Lean Accounting” เป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมาก ยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อ...