ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 636 ครั้ง
ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล

  

เนื้อหาหลักการสัมมนา 

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง

 ตัวอย่าง “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ?

 ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน นายจ้างไม่รู้ตัว

 ตัวอย่างการคำนวณจ่าย..คำนวณฟ้อง ทำอย่างไร ?

 ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้าง ดูตรงไหน ?

 จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง

 พบกับตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้แพ้คดี เขียนอย่างไร ?

 จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการทำสัญญาจ้าง

 ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม ?

 จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี

 หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ

 แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่ลอกใช้ได้เลย

สัญญาจ้างทดลองงาน

สัญญาจ้างงานประจำ

สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาจ้างานพิเศษ / งานโครงการ

สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก

สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง

สัญญาชดใช้ความเสียหาย

สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง

สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ

ถาม – ตอบ / วิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ทุกคำถาม..มีคำตอบ..มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้แล้ว..อย่าพลาด !!!! 


 

โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

รร. GRAND SUKHUMVIT BANGKOK NANA HOTEL

ใกล้ BTS นานา ทางออกที่ 4


อัตราค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท 

(รวมค่าเอกสาร+อาหารว่าง 2 มื้อ+INTERATIONAL BUFFET 1 มื้อ+ ใบ Certificate)


      กรุณาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์  087-0718100 LINE ID:hrdeesolution


Email:hrdeesolution@gmail.com  www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม HR, การจ่ายค่าจ้างสวัสดิการ, การทำสัญญาจ้าง, อบรมหลักสูตรการจ่ายค่าจ้าง, อบรมหลักสูตรการทำสัญญาจ้าง, อบรมหลักสูตร HR 2560

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะได้เข้าใจ เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจลูกค้า ขั้นตอนและหลักการ...
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมิ...
วิชาการ ระดับโลกที่คนเรียนมาแล้วกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกกว่า 22 ปี มาถึงเมืองไทยแล้ว ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย ขยายธุรกิจ ให้เติบโตกว่า 100% พัฒนาตัวเองในทุก...
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน
ลดค่าใช้จ่าย...$$เพิ่มรายได้$$...ลดระยะเวลาการผลิต...เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้...
รียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการคิดนอกกรอบ และทำงานนอกกล่อง รวมทั้งค้นพบความลับในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขในทุกๆวันกับนิ้วกลม
การหาลูกค้าใหม่ เป็นสิ่งสำคัญเพียงใด ทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ กลยุทธ์ในการนำเสน...