สัมมนาฟรี อบรมฟรี

การบริหารภาษีนิติบุคคลอย่างมืออาชีพ

อบรมวันที่ 16 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 938 ครั้ง
การบริหารภาษีนิติบุคคลอย่างมืออาชีพ

เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ ย่อมมีรายได้ที่มากขึ้น และแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือ ภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น จะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

เครื่องมือที่สามารถช่วยบริหารภาษีนิติบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางบัญชีและกฏหมาย จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป ควรมีความรู้และความเข้า

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมนาฟรี, ฟรี, ภาษีนิติบุคคล, ภาษี, บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไป...
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
การอ่านงบการเงินและบัญชี เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่ใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินอ่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้น...
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมส...
เรื่องใหม่ยอดฮิต เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ พูดคุยเรื่องภาษีให้คุณเข้าใจง่ายด้วยภาษาชาวบ้านทั่วไป
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษี
เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว
สัมมนา Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทางด้านการบริหารสภา...