มีค่าใช้จ่าย

IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

อบรมวันที่ 27 เมษายน 2561
จำนวนคนดู 1136 ครั้ง
IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 


ต้่องการใบเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

Email:hrdeesolution@gmail.com

Line ID:hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล, อบรมหลักสูตร FIRST AID, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น, อบรมหลักสูตร FIRST AID CPR, FIRST AID CPR TRAINING, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ใช้หม้อต้มไอน้ําเป็นอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานความ ร้อนและส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ไอน้ําไปยังอุปกรณ์รับความร้อน...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 4
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมือาชีพ " รุ่น 2 วันที่ 3 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 0007 วันที่ 27-30 เมษายน 2559
กระบาวนการสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงการค้นหา วิธีดูแล รักษา พัฒนาคนเก่งและสร้างคนให้เก่ง
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคาร...
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVE...
สินค้าของคุณก็เป็นแค่สินค้าอีกชิ้นหนึ่งในบรรดาสินค้าเป็นพันๆ ที่พร้อมจะถูกลืม แต่ถ้าคุณสามารถสร้าง Delight ขึ้นมาได้สำเร็จ