มีค่าใช้จ่าย

IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

อบรมวันที่ 27 เมษายน 2561
จำนวนคนดู 1092 ครั้ง
IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 


ต้่องการใบเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

Email:hrdeesolution@gmail.com

Line ID:hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล, อบรมหลักสูตร FIRST AID, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น, อบรมหลักสูตร FIRST AID CPR, FIRST AID CPR TRAINING, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“ทีม” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น แม้คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่อาศัยท...
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถแต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใ...
ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนาํวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ
ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดอย่างทุกวันนี้ แค่การตลาดและคุณภาพสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างยอดขายเสียแล้ว
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และรู้เทคนิคการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การกระยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด"
ในยุคปัจจุบันการเปิดประตูสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเอง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารทีมงานขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร” รุ่นที่ 2