มีค่าใช้จ่าย

IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

อบรมวันที่ 27 เมษายน 2561
จำนวนคนดู 975 ครั้ง
IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 


ต้่องการใบเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

Email:hrdeesolution@gmail.com

Line ID:hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล, อบรมหลักสูตร FIRST AID, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น, อบรมหลักสูตร FIRST AID CPR, FIRST AID CPR TRAINING, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และมูลค่าหุ้น
การวาดเส้นนับเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในศิลปะแขนงต่างๆ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ : สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อได้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!>>
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เกตติ้งกับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่" รุ่นที่ 1
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ OTOPและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานด้านระบบการจัดการคุณภาพ สามารถตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 16
เล่าเรื่องอย่างไร ถึงจะมีเสน่ห์? ฟัง "จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง" นักเล่าเรื่องอารมณ์ดี มาเผยเคล็ดลับ ศิลปะในการสร้างเนื้อหาของเรื่องเล่าที่จะสะกดใจผู้ฟังและผู้อ่าน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น "ที่สุดแห่งการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน" ด้วยความร่วมมือจาก สถาบัน Gambero Rosso และวิทยาลัยดุสิตธานี