มีค่าใช้จ่าย

IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

อบรมวันที่ 27 เมษายน 2561
จำนวนคนดู 1038 ครั้ง
IN-HOUSE TRAININGหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 


ต้่องการใบเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

Email:hrdeesolution@gmail.com

Line ID:hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล, อบรมหลักสูตร FIRST AID, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น, อบรมหลักสูตร FIRST AID CPR, FIRST AID CPR TRAINING, อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยสถิติขั้นสูง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย” รุ่นที่ 9
7 วิธีการสร้างอิสรภาพทางการเงินที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การประสบความสำเร็จของชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต
หลักสูตรนี้จะให้แนวปฏิบัติ ในการครองใจหัวหน้าอย่างมีศิลปะ จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการให้คนที่มาเรียนได้ฝึกทำ WORKSHOP ที่ทำให้เพิ่มยอดขายได้จริง
การอบรมเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว หม้อไอน้ำ การอบรมเกี่ยวกับไฟฟ้า บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
หลักสูตร 3 เดือน การบริหารและการปฏิบัติงานแม่บ้าน (เรียน และฝึกงาน) ได้ประสบการณ์จริง