มีค่าใช้จ่าย

สรุปประเด็นกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมปี 2561 และ ปี 2562

อบรมวันที่ 25 ธันวาคม 2561
จำนวนคนดู 2559 ครั้ง
สรุปประเด็นกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมปี 2561 และ ปี 2562

 หัวข้อการสัมมนา

1. สรุป Update!! ประเด็นกฎหมายแรงงานใหม่ปี 2561 ที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างต้อง

    ปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง

2. เตรียมความพร้อมสำหรับ “ร่าง” พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน  ฉบับใหม่ซึ่ง สนช. มี      มติเอกฉันท์รับหลักการแล้ว พร้อมประกาศใช้ปี 2562 ที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างต้อง
    เตรียมพร้อมรับมือมีอะไรบ้าง 
 
3. สรุป Update !! ประเด็นกฎหมายประกันสังคมปี 2561 และ 2562 มีการเพิ่่มสิทธิ
    ประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง
 
 
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่ อาคาร สารทรนครทาวเวอร์ ชั้น 9 BTS สถานีช่องนนทรีทางออกที่ 2
       

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

 

เบอร์โทร 087-0718100

 

Email:hrdeesolution@gmail.com

 

www.hrdeesolution.com

ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท 

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง  เอกสารประกอบการสัมมนา และวุฒิบัตรรับรอง


คำค้นประกาศนี้ Tags: กฏหมายแรงงานใหม่, อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงาน, อบรมหลักสูตรด้านบริหารบุคคล, อบรมกฎหมายแรงงานใหม่, กฎหมายแรงงาน, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คุณอยากให้คนรู้จักธุรกิจของคุณบนโลก Online ไหม คนเสริ์ชหาธุรกิจของคุณ แต่ไม่เจอหน้า Google ใช่รึไม่ รู้ไหมว่าทำออนไลน์ให้สำเร็จ ต้องมีโซเชียลมีเดียให้ครบทุกช่องทาง คุณเป็นอีก 1 ...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บ...
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
ถ้าการกระทำที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ใช่ เพราะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อน ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่างม...
Way of Thinking for Modern Manager คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือห...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของ BCM ความสำคัญของ BCM มาตรฐานในการจัดทำ BCM