มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน

อบรมวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนดู 2722 ครั้ง
หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน
หัวข้อ / ประเด็น
1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ
-     โครงสร้างค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน
 
2. การประเมินค่างาน  (Job Evaluation) 
วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ 
- การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
- การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
- การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
- การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
- โครงสร้างเงินเดือน กับคุฯค่าของงานที่สร้างความยุติธรรมภายใน (Internal Fairness)และความสามารถ
         ในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาด หรือคู่แข่ง (External Equity)
- กระบวนการขั้นตอน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
o จัดกลุ่มงานโดยการประเมินค่างาน
o เลือกข้อมูลตลาดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Benchmarking) โดยวิธีการ Job Matching บนพื้นฐานของ Competency Based
o สร้างแนวโน้มการจ่าย (Trend Line) ขององค์กร และของตลาด 
o กำหนดรูปแบบการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
 
 
วิธีการ  
บรรยาย 20 %
Workshop 80 %
 
 
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00 น. – น. 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมไอบิส นานา  BTS สถานีนานา
       

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

 

เบอร์โทร 087-0718100

 

Email:hrdeesolution@gmail.com

 

www.hrdeesolution.com

ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900 บาท 

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสัมมนา และวุฒิบัตรรับรอง


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, อบรมการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, โครงสร้างเงินเดือน, หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, salary structure, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทางสถาบันฯขอใช้สิทธิในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างาน ควรมี ความรู้ในการวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ ฝึกอบรมและ Competency เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถพัฒนา บุคลากรได้ตรงจุดและ...
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
เสริมพลังจากปัจจุบันไปอนาคต ไม่มีย้อนอดีตรับความเจ็บปวด เชื่อมโยงความสุขสนุกสนานและพลังความเข้มแข็งเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่
การสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดก...
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของ...
ภาวะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ความสามารถในการบริหหารต้นทุน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้งานไม่ว่าจะเป็น แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร อ...
ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING