มีค่าใช้จ่าย ***สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 งานสัมมนาที่คุ้มค่า ..เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่าย ***สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 งานสัมมนาที่คุ้มค่า ..เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 1124 ครั้ง
มีค่าใช้จ่าย ***สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087-0718100   งานสัมมนาที่คุ้มค่า ..เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ
 
เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารต้องทราบ
 
หมวดที่ 1 :  ค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดี 99% …เสียหายเป็นล้าน
 
1. เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ศาลตัดสินให้นายจ้างแพ้คดี จ่ายเป็นล้านมีค่าอะไรบ้าง ?
2. ตัวอย่างการคำนวณค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายเป็นล้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร  ? 
3. ไม่อยากจ่าย ไม่อยากแพ้คดี ต้องทำอย่างไร ?
4. ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายในกี่วัน ( ผิด 100% ทุกบริษัท ) 
5. ลูกจ้างลาออกอยู่ไม่ครบ 30 วัน จะหักค่าจ้างไว้ได้หรือไม่ ?...ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย
6. หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ? 
7. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?
 
 
หมวดที่ 2 : การจ้างานและการทดลองงาน
 
8. ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน ?
9. หลักการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อไม่ผ่านทดลองงานต้องทำอย่างไร ?
10. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ระหว่างทดลองงาน จะระงับทดลองงานได้หรือไม่ ?
11. ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน
12. สัญญางานจ้างงาน 1 ปี หมดสัญญาต่างคน ต่างไป ทำให้นายจ้างแพ้คดีเพราะอะไร ?
13. จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
14. จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? ….ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?
 
หมวดที่ 3 : งานที่บังคับทำโอทีได้ ต้องเป็นงานแบบไหน ?
15. ลูกจ้างไม่ทำโอที ผิดไหม ?  บังคับได้ดูกฎหมายตรงไหน  ?
16. ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร ?
17. จะจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท ทุกคนเท่ากัน ได้หรือไม่ ? มีคนทำเยอะแยะไม่เห็นเป็นไร
18. จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือน ๆ ละ 3000 บาทแล้วให้โอทีทุกวันได้หรือไม่ ?
 
หมวดที่ 4 : วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด
19. ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
20. ลูกจ้างไม่ลาหยุดพักร้อน ถือว่าให้แล้วไม่หยุดเอง บริษัทจะตัดทิ้งได้หรือไม่ ?...ก็ตัดทิ้งทุกปี ไม่เห็นมีใครว่า
21. หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ? ( สำคัญมาก )
22. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนที่มีอยู่ให้หรือไม่ ?
23. หัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดพักร้อนวันอื่นได้หรือไม่ ?
24. การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ผิดกฎหมาย แพ้คดีตรงไหน ?
 
หมวดที่ 5 : วันลาที่กฎหมายกำหนด
25. ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร
26. ลากิจได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
27. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอดจัดการอย่างไรดี 
 
หมวดที่ 6  : การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน
28. ผู้บริหารสั่งย้ายจากสาขา 1 ไปทำงานที่สาขา 2 ลูกจ้างไม่ไป ผิดตรงไหน ?
29. การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
30. ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?
31. การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
32. ความผิดร้ายแรง ที่เลิกจ้างได้ทันทีมีลักษณะอย่างไร ?
 
หมวดที่ 7 : ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
33. วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน
34. ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่
35. ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
36. โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง
37. พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่
38. ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ? 
39. ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?
40. ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

                                

โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

รร. แกรนด์สุขุมวิท BTS  สถานี นานา


อัตราค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท ก่อน VAT

(รวมค่าเอกสาร + อาหารว่าง 2 มื้อ + Buffet Lunch 1 มื้อ+ ใบ Certificate)

แถมฟรี หนังสือถาม-ตอบกฎหมายแรงงานฟรี 1 เล่ม

 

 

      กรุณาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์  087-0718100 LINE ID:hrdeesolution


Email:hrdeesolution@gmail.com  www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, หลักสูตรกฎหมายแรงงาน, เรียนกฎหมายแรงงาน, อบรมหลักสูตร HR, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลา สื่อสารสั้นกระชับ ได้ผลลัพท์ตามเป้าหมายและพนักงานมีความสุข
ครบเครื่องเรื่องการบริหารงาานบุคคลสำหรับ HR น้องใหม่ แถมฟรีหนังสือการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ 2 เล่ม
โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เบอร์โทร 087 0718100 เน้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์คดีตัวอย่างที่ศาลตัดสินคดีความออกมาแล้ว พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไข
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสายงานธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์”เพื่อเข้าส...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
เรียนรู้แนวคิดของ KPI รวมถึงหลักการและขั้นตอนในการสร้าง KPI อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน และสามารถนำ KPI ไปประยุกต์ใช้กับการกำกับแผนงานและการทำงา...
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะ...