มีค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่าย ***สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 งานสัมมนาที่คุ้มค่า ..เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ

อบรมวันที่ 19 ตุลาคม 2561
จำนวนคนดู 1246 ครั้ง
มีค่าใช้จ่าย ***สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087-0718100   งานสัมมนาที่คุ้มค่า ..เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ
 
เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารต้องทราบ
 
หมวดที่ 1 :  ค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดี 99% …เสียหายเป็นล้าน
 
1. เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ศาลตัดสินให้นายจ้างแพ้คดี จ่ายเป็นล้านมีค่าอะไรบ้าง ?
2. ตัวอย่างการคำนวณค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายเป็นล้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร  ? 
3. ไม่อยากจ่าย ไม่อยากแพ้คดี ต้องทำอย่างไร ?
4. ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายในกี่วัน ( ผิด 100% ทุกบริษัท ) 
5. ลูกจ้างลาออกอยู่ไม่ครบ 30 วัน จะหักค่าจ้างไว้ได้หรือไม่ ?...ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย
6. หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ? 
7. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?
 
 
หมวดที่ 2 : การจ้างานและการทดลองงาน
 
8. ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน ?
9. หลักการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อไม่ผ่านทดลองงานต้องทำอย่างไร ?
10. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ระหว่างทดลองงาน จะระงับทดลองงานได้หรือไม่ ?
11. ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน
12. สัญญางานจ้างงาน 1 ปี หมดสัญญาต่างคน ต่างไป ทำให้นายจ้างแพ้คดีเพราะอะไร ?
13. จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
14. จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? ….ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?
 
หมวดที่ 3 : งานที่บังคับทำโอทีได้ ต้องเป็นงานแบบไหน ?
15. ลูกจ้างไม่ทำโอที ผิดไหม ?  บังคับได้ดูกฎหมายตรงไหน  ?
16. ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร ?
17. จะจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท ทุกคนเท่ากัน ได้หรือไม่ ? มีคนทำเยอะแยะไม่เห็นเป็นไร
18. จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือน ๆ ละ 3000 บาทแล้วให้โอทีทุกวันได้หรือไม่ ?
 
หมวดที่ 4 : วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด
19. ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
20. ลูกจ้างไม่ลาหยุดพักร้อน ถือว่าให้แล้วไม่หยุดเอง บริษัทจะตัดทิ้งได้หรือไม่ ?...ก็ตัดทิ้งทุกปี ไม่เห็นมีใครว่า
21. หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ? ( สำคัญมาก )
22. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนที่มีอยู่ให้หรือไม่ ?
23. หัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดพักร้อนวันอื่นได้หรือไม่ ?
24. การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ผิดกฎหมาย แพ้คดีตรงไหน ?
 
หมวดที่ 5 : วันลาที่กฎหมายกำหนด
25. ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร
26. ลากิจได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
27. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอดจัดการอย่างไรดี 
 
หมวดที่ 6  : การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน
28. ผู้บริหารสั่งย้ายจากสาขา 1 ไปทำงานที่สาขา 2 ลูกจ้างไม่ไป ผิดตรงไหน ?
29. การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
30. ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?
31. การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
32. ความผิดร้ายแรง ที่เลิกจ้างได้ทันทีมีลักษณะอย่างไร ?
 
หมวดที่ 7 : ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
33. วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน
34. ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่
35. ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
36. โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง
37. พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่
38. ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ? 
39. ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?
40. ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

                                

โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

รร. แกรนด์ สุขุมวิท BTS  สถานี นานา


อัตราค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท ก่อน VAT

(รวมค่าเอกสาร + อาหารว่าง 2 มื้อ + Buffet Lunch 1 มื้อ+ ใบ Certificate)

แถมฟรี หนังสือถาม-ตอบกฎหมายแรงงานฟรี 1 เล่ม

 

 

      กรุณาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์  087-0718100 LINE ID:hrdeesolution


Email:hrdeesolution@gmail.com  www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, หลักสูตรกฎหมายแรงงาน, เรียนกฎหมายแรงงาน, อบรมหลักสูตร HR, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป...
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketin...
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
ถ้าท่านเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายหรือฝันใหญ่ ... อุปสรรคจะเล็ก ถ้ากำหนดเป้าหมายเล็ก... อุปสรรคจะใหญ่เสมอ สัมมนาที่จะทำให้ท่านพบกับกุญแจสำคัญ 3 ดอกที่จะช่วยไขประตูของ SME เพื่อกำหน...
หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผ...
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
เรียนครบหลักสูตรตั้งแต่กระบวกสร้าง kpi การวิเคราะห์และการกำหนดนโยบายจนถึงการนำไปทำแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด