มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง (Dealing the Difference : Managing People)

อบรมวันที่ 26 เมษายน 2559
จำนวนคนดู 732 ครั้ง
Strategic Center จัดอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง (Dealing the Difference : Managing People)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่แตกต่าง หรือสามารถบริหารทีมที่มีคนหลากหลายแบบอยู่ร่วมกันได้
4. เพื่อให้เข้าใจหลักการในการพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาการอบรม
- ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
- ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท
- วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์
- เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง
- การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง
- การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ
- การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
- การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management)
- เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ
- จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

วันที่และเวลา : วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)

สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน : 5,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_159.pdf?_=20160215141816

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

T: 0-2559-2146-7 F: 0-2559-2148

M : public@sbdc.co.th

W: http://www.sbdc.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: Dealing the different, การบริหารคนที่แตกต่าง, Managing People, Strategic Center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การนำเสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกๆระดับในองค์กร เพราะ การนำเสนองานได้นำมาใช้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และเสนอบริก...
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริ...
เพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทร...
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้ศึกษาและเรียนรู็ภาษาไทย