มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เรื่องจ้าวแห่งการสื่อสาร

อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 2724 ครั้ง
สัมมนา เรื่องจ้าวแห่งการสื่อสาร

" จ้าวแห่งการสื่อสาร "


        การที่จะทำงานขาย งานบริการ หรืองานบริหาร ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องใช้ทักษะ ในการสื่อสาร โน้มน้าว ชักจูงใจสูงมากเพราะงานเหล่านี้ ต้องการ การสนับสนุน ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า นอกจากนี้ ถ้าต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ก็จะต้องมีศิลปะในการครองใจคน ต้องสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เพื่อให้ผู้อื่นสนับสนุน เราตลอดไป


อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 


เป้าหมาย  ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายสนับสนุนอื่น 

หัวข้อการสัมมนา 

- อภิมหาเสน่ห์ในตัวคุณ

- ศิลปะในการสื่อสาร 

- ทำความเข้าใจระบบประสาทการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์

- วิธีสังเกตระบบการรับรู้หลักของคนอื่น

- วิธีการสื่อสารให้เข้าไปถึงข้างในจิตใจของผู้ฟัง

- กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในระดับจิตใต้สำนึก

- ทักทายและสนทนาอย่างไรให้มีเสน่ห์

- เทคนิคและเคล็ดลับในการโน้มน้าวชักจูงใจ

- การสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

- 3 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารอย่างมาก : คำพูด น้ำเสียง ภาษากาย

 - สื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างถ่องแท้

- การสร้างความประทับใจในการสนทนา

- ทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้านการตลาด

- เปิดโลกใบใหม่ด้วยวิธีการเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อคนอื่น


วิทยากร     สิริลักษณ์ ตันศิริ  โค้ช, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , MOTIVATOR   

 

 

สถานที่ ห้องเจ้าพระยาบอลรูมชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 


ค่าใช้จ่าย    ที่นั่ง VIP :  ราคา 2,500 บาm(ที่นั่งแถวหน้าเวทีประมาณ 50-80 ที่)

                   ที่นั่งธรรมดา :  ราคา 1,800 บาท 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: สิริลักษณ์ ตันศิริ, อบรม จ้าวแห่งการสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ปราดเปรื่องเรื่องสื่อสาร .. เชี่ยวชาญการโน้มน้าว .. เป็นจ้าวแห่งมนุษย์สัมพันธ์
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิ...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
– ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย – ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย – เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม – วิเคราะห...
การมีทักษะและลีลาในการนำเสนอ จึงเป็นอีกหนึ่ง “ขีดความสามารถ” ที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากหลักสูตร “ศาสตรลีลาแห่งการนำเสนอทางธุรกิจ” ที่ตีตรงจุด
การนำเสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกๆระดับในองค์กร เพราะ การนำเสนองานได้นำมาใช้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และเสนอบริก...
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนร...
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีเพนักงานติดตา...