สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ

อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 2090 ครั้ง
สัมมนาฟรี เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ

“เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ”


     สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่นิติบุคคลและวิศวกรควรมีความรู้ด้านการออกแบบ, การควบคุมงาน และการก่อสร้าง จากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคล ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00- 12.00น.


กำหนดการ

เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - 09.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา 

เวลา 09.10 น. – 09.30 น. แนะนําสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการฯ นิติบุคคล 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทํางานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้างอาคาร เขื่อน ถนน และรถไฟฟ้าความเร็วสูง กับเจ้าของงานต่างชาติ 

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 น. – 11.45 น. เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทํางานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้างอาคาร เขื่อน ถนน และรถไฟฟ้าความเร็วสูง กับเจ้าของงานต่างชาติ

เวลา 11.45 น. – 12.00 น. สรุปการสัมมนาและตอบข้อสอบถาม

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


วิทยากร โดย นายกมล ตรรกบุตร , นายการุญ จันทรางศุและผู้แทนจากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 5 ท่าน

 

สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


ค่าใช้จ่าย

คำค้นประกาศนี้ Tags: นายกมล ตรรกบุตร, นายการุญ จันทรางศุ, อบรม เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรมการสะกดจิต ย้อนอดีตชาติ เพื่อบำบัด ปมความรู้สึกลบ อารมณ์ ความกังวล เพิ่มศักยภาพจิตใจ พัฒนาบุคลิกภาพ
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 3,500.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง!!!
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป...
-ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการขายยุคใหม่ที่เน้นข้อมูลเป็นสำคัญ -การวางแผนและการสร้างโอกาสทางการขายจากการประเมินลูกค้า -ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผนงานขายที่ม...
การเลือกบุคลิกและภาพลักษณ์ตามบทบาทและอาชีพคือสิ่งจำเป็น ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดในการสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้ว ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรนกับ
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเส...