อบรมฟรี

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1313 ครั้ง
อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของพลังงานทางเลือก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดังกล่าว ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป


วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น.


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา  ผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก ทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยภาคอุตสาหกรรม  และบุคคลทั่วไป 

หัวข้อการบรรยายที่ 1 "กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม"(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

หัวข้อการบรรยายที่ 2 การสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)


ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์ 

 

ห้องสัมมนา 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 
ค่าใช้จ่าย

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์, อบรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ อาทิ การลด...
คอร์สเดียวจบ 2เต็ม เรียนรู้ทุกเทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ Google Facebook Instagram พร้อมWorkshopลงมือทำจริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างฟอร์มบน Excel ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ +สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการสร้างฟอร์มบน Excel ได้
เตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อรองรับเศรษกิจดิจิตอลในการต่อยอดธุรกิจด้วย Cloud Computing & Big Data และการเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจ
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในโหมดต่างๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
Design ให้ถูกจุด เพิ่มความดึงดูดได้เยอะ .... มาร่วมสัมผัสเทคนิคการ Design ที่ได้ผลมากที่สุดไปกับการสัมมนาครั้งนี้
- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
หลักสูตรที่นำเอาพื้นฐานความรู้ด้าน Network มาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งงานระบบเครือข่ายต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมและใช้งานได้จริง เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera ดูภาพ...
มุ่งเน้นการบริหารจัดการการกู้คืนระบบ ISO 22301:2012 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง