มีค่าใช้จ่าย

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2559
จำนวนคนดู 610 ครั้ง
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

            ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงการขจัดข้อร้องเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักบริการชนิดแบบคู่บุญคู่กรรม

             ดังนั้นนักบริการที่ดีจะต้องรู้จักวิธีในการสื่อสารและเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของงานบริการ ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่จดจำให้แก่ลูกค้าเกิดความประทับใจได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้อเนื้อหา

9.00 - 16.00

 

 

 

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

  • ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน
  • เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า
  • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

  • การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
  • เทคนิคบริหารความกดดัน

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด

  • การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา
  • หัวใจบริการที่สร้างความต่าง

ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง

  • มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข
  • โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน
  • Q/A ถาม & ตอบ

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน

วิทยากร

ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

 

 

 

สถานที่อบรม โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เวลา 9.00-16

ทุกหลักสูตรราคา 3,900 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบร...
หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)...
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของครูชาวไทย เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิตและ...
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า)  ในบางกรณีเพนักงานติดตา...
ครอบคลุมการวิเคราะห์และอ่านความต้องการของลูกค้าที่ติดต่ออยู่ให้ขาดและวางแผนการขายให้เหมาะกับลูกค้า กลยุทธ์แต่ละขั้นในการนำเสนอเพื่อขาย