มีค่าใช้จ่าย

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2559
จำนวนคนดู 657 ครั้ง
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

            ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงการขจัดข้อร้องเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักบริการชนิดแบบคู่บุญคู่กรรม

             ดังนั้นนักบริการที่ดีจะต้องรู้จักวิธีในการสื่อสารและเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของงานบริการ ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่จดจำให้แก่ลูกค้าเกิดความประทับใจได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้อเนื้อหา

9.00 - 16.00

 

 

 

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

  • ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน
  • เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า
  • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

  • การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
  • เทคนิคบริหารความกดดัน

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด

  • การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา
  • หัวใจบริการที่สร้างความต่าง

ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง

  • มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข
  • โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน
  • Q/A ถาม & ตอบ

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน

วิทยากร

ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

 

 

 

สถานที่อบรม โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เวลา 9.00-16

ทุกหลักสูตรราคา 3,900 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทร...
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับล...
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงานจะช่วยเป็นเครื่องมือดีๆ
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า)  ในบางกรณีเพนักงานติดตา...
เพื่อการพัฒนาการนำเสนอ (Presentation) ให้โดนใจ ตรงประเด็น และเข้าใจอย่างง่ายๆ ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จำได้ตลอดด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึง ด้วยหน้ากระดาษเพียงแผ่น...
คอร์สพิเศษ!! สำหรับผู้ที่อยากพูดภาษาอังกฤษเป็น และอยากได้หลักง่ายๆ ที่ถูกต้อง ใช้ได้จริง เรียนรู้แบบธรรมชาติ ง่าย สนุก แต่ได้สาระ ได้ประโยคติดปาก นำกลับไปใช้ได้ถูกต้องและใช้ได...
เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน และต่อ องค์กรทุกองค์กรที่ต้องการประสบความสําเร็จ
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...
ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้อ...