มีค่าใช้จ่าย

อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

อบรมวันที่ 22 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1279 ครั้ง
อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

      อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์


วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อให้ผู้ขายรู้จักการวางแผนการขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล

     2. เพื่อให้ผู้ขายมีเทคนิคในการดึงดูดใจลูกค้า

หัวข้อการสัมมนา

     1. วิธีเตรียมตัวนำเสนอขาย

     2. วิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

     3. วิธีวิเคราะห์สถานการณ์-เตรียมการและวิธีเจรจาต่อรอง

 

วันที่จัดงาน

     วันที่จัดงาน 22 ตุลาคม 2556

     เริ่มเวลา09.00 – 17.00 น.


วิทยากร

       อาจารย์ ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์

 

กำหนดการ

      1. ลงทะเบียนอบรมเวลา 8.30 น –8.50 น

      2. เปิดการอบรมเวลา 9.00 น. 

 

คุณสมบัติ

     1. พนักงานขาย

     2. วิศวกรขาย

     3. หัวหนาทีมขาย

     4. ผูชวย

     5. ผูจัดการและผู้บริหารระดับกลาง

 

สถานที่

      ณ หอง 503 ชั้น5  อาคารวิทยบริการ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์, อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย
เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของครูชาวไทย เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้“การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการให้บริการที่ดีเลิศด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
หลักสูตรนี้ จะให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวาจา การเขียน การฟังประเด็นจากลูกค้า และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารครั้งนั้นได้เหมาะสม
การขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหร...
เคยมั้ยเวลาบริษัทดีๆ เรียกสัมภาษณ์งานแล้วอยากได้งานสุดๆ แต่พอต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็กังวลและขาดความมั่นใจ
เพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
เรียนรู้ความขัดแย้งเป็นประเด็นอมตะเพราะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเราย่อมเจอความขัดแย้งเสมอ เพราะเมื่อมีคนที่มีความแตกต่างกัน
หลักสูตร "ทักษะชั้นสูงในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” เน้นการนำไปใช้จริง ด้วยกระบวนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์ ตรงในการเจรจาธุรกิจที่สำคัญขององค์กรธ...