มีค่าใช้จ่าย

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2559
จำนวนคนดู 534 ครั้ง
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด
 
อาจารย์  ณัฏฐา  วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
สำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด
(Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
เปิดอบรม วันที่ 8 มิถุนายน 2559
 
วัตถุประสงค์
 

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขบวนการ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
อบรม สัมมนา ให้ผู้เรียน มีวิธีการในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือที่เรียนรู้ ตาม Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา นำเครื่องมือการแก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน ให้สามารถทำงานและคิดอย่างมีระบบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร
 

Adult Learning พนักงานระดับปฏิบัติการ
Adult Learning หัวหน้างาน/ผู้จัดการ
Adult Learning ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%
 หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน ทันที!!


ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกัน
นะคะ

         

 

       หากมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้เลยที่เบอร์  091-770-8069

สมัครได้เลยตามเว็บไซด์ด้านล่าง
http://www.entraining.net/PB_TH_NT_problem-decision-for-leader.php
ลิงค์เว็บไซด์ Public ประจำปี
http://www.entraining.net/public_course.php


คำค้นประกาศนี้ Tags: แก้ปัญหา, ตัดสินใจ, ผู้นำ, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า การบริหารจัดการพนักงาน และการรับใช้ส่วนรวม
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...
เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหารทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านคุณภาพภายในองค์กร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการถามและการสังเกต ทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงจิตวิทยาการถามตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากแนวคิด หรือผลประโยชน์ที่สวนทางกันของบุคคลหรือทีมงาน ผู้ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งและป้องกันปัญหาได้นั้น ก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งได้...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กร
อยากมีธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรดี และต้องทำอย่างไร - เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ไม่มั่นใจ หรือไม่รู้ว่าจะสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างไร - ตามไม่ทันเรื่องเทคโนโลยี และกา...