มีค่าใช้จ่าย

จิตวิทยาจูงใจและสร้างความประทับใจลูกค้า

อบรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 756 ครั้ง
จิตวิทยาจูงใจและสร้างความประทับใจลูกค้า

หลักสูตร จิตวิทยาจูงใจและสร้างความประทับใจลูกค้า
อบรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (9.00 - 16.00)

 
 เนื้อหาหลักสูตร
การพัฒนาศาสตร์ด้านจิตวิทยามาสู่ใจที่แท้จริง
ค้นหาตัวตนเองของตัวเองสู่พลังเชิงบวก
7 วิธี สร้างแรงบันดาลแรงให้ตนเอง
การทำงานเก่งไม่ได้บอกว่าจะเก่งคนจริงหรือ?
ศาสตร์ แห่งการสร้างความประทับใจ 
เรียนรู้ระดับความต้องการลูกค้า สู่การเจาะเข้าไปนั่งในใจ
จิตวิทยาการอ่านคน จาก จริต6 
Open Mind  ศิลปะการเปิดใจภายใน 10 วินาที
จิตวิทยาการฟังและการสังเกต กฏแห่งการเข้าถึงใจคน
จิตวิทยาการพูดจูงใจ โน้มน้าวใจ ในได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว
4 จิต แห่งความสำเร็จ มีเมื่อไรชนะเมื่อนั้น
4 ใจ การสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน เติมแต่งชีวิตให้สวยงาม
กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจสู่ความประทับใจยั่งยืน


วิทยาร :
อาจารย์ประกาศิต

วันที่ และสถานที่ :
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมS15 สุขุมวิท


 สนใจสมัคเข้าอบรมติดต่อได้ที่

092-492-9929 คุณแอน

email-amornpan.tess@gmail.com

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวค...
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะและ
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดอ...
ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสู...
หลักการและเหตุผล ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี...
อาจารย์นพพร หมื่นหนู ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING – หลักสูตร ก้าวสู่นักขายออนไลน์ – หลักสูตร จัดการโฆษณาผ่าน FACEBOOK – หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WORDPRESS
ทีมงานขายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งสูงและรุนแรงทั้งในเรื่องของราคาสินค้าและคุณภาพ ถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ฝ่าย...
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดอ...
พิเศษลงทะเบียนเรียนวันนี้ พิเศษจากราคาปกติ 25,000 บาทเหลือเพียง 15,000 บาท เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.benzio.net หรือโทร 02 650 0837 (เวลา 10.00-18.00 น.)