สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนา ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ กับ CP ALL

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1191 ครั้ง
สัมมนา ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ กับ CP ALL

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา "ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ กับ CP ALL"


     บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES  จัดสัมมนาในหัวข้อ "ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ กับ CPALL" เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง บมจ.ซี พี ออลล์  จะเป็นหน่วยงานเอกชนที่จะเป็นโครงการนำร่องให้กับบริษัทอื่นๆ ในการร่วมมือพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 งานจะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 -18.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ประสบการณ์การทำธุรกิจ SMEs
  2. โอกาศทางธุรกิจกับ CP ALL
  3. เคล็ดลับกระบวนการสู่นวัตกรรม
  4. การเตรียมตัวการเป็นคู่ค้ากับ CP ALL
 

วิทยากร   โดยคุณอิสระ ว่องกุศลกุล, คุรปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล, คุณธาวันย์ สวัสดิ์-วูโต, คุณอำพา ยงพิศาลภพ, คุณภูเมษ  ถิระเดชาพงศ์, คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์และคุณนรินทร์ สงฆ์ประชา

 

ค่าใช้จาย 

 

  คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณอิสระ ว่องกุศลกุล, คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์, คุณธาวันย์ สวัสดิ์-วูโต, คุณนรินทร์ สงฆ์ประชา, คุณภูเมษ ถิระเดชาพงศ์, อบรม ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ กับ CPALL

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. ความรู้เบื้องต้นของเครื่องสำอาง 2. การเลือกใช้วัตถุดิบในเครื่องสำอาง
สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning สอนทำเครื่องสำอาง สอนทำสบู่ ครีมและโลชั่น ผู้นำการจัดอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นมากว่า 13 ปี ++เน้นการเรียน การสอนเชิงปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความรู...
เรียนรู้การประกอบอาหาร เอเชี่ยน กับเชฟโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่จะมาเวียนสอนท่านให้ครบเครื่อง สุดยอดอาหารนานาประเทศ 10 วันเต็ม อบรม 20 สค – 22 ตค 59 อบรม 9.00 – 16.00 น. ราคา 3...
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมมัคคุเทศก์บัตรสีชมพู เพื่อเป็นตัวแทนชาวไทยในการบอกกล่าวความเป็นชาติไทยให้กับคนต่างชาติครับ
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
เน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจนได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน สอนการปรับสูตรได้ ผู้ไม่มีพื้นฐานเครื่องสำอางสามารถอบรมได้ รับคลาสเล็กเพื่อเน้นการปฏิบัติจริง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร