มีค่าใช้จ่าย

เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point

อบรมวันที่ 30 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 1322 ครั้ง
เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point

เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point (Mikrotik L4 )

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

1. รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN

 • รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
 • หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
 • มาตรฐาน IEEE802.11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz

2. อุปกรณ์บนเครือข่าย Wireless LAN
3. การออกแบบเครือข่ายไร้สายและการทำ Site Survey

 • วาง Access Point ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่จะมาลดทอนสัญญาณ
 • หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายนอกให้มีประสิทธภาพที่ดี
 • การจัดการความถี่ของช่องสัญญาณ Access Point
 • ควบคุมทิศทางการแพร่กระจายสัญญาณด้วยเสาแบบ Direction
 • การเดินตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ Site Survey

4. กำหนดค่าให้ MikroTik ทำหน้าที่เป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless

 • การกำหนดค่า Wireless ของ Mikrotik

5. กำหนดค่าความปลอดภัยให้กับ Access Point

 • การเลือกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Wireless
 • การซ่อน SSID ไม่ให้ Client ติดต่อหากันเอง (Isolation)
 • การทำ Mac Filter

6. การทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น

 • การออกแบบและวางตำแหน่งของ Access Point ที่เป็น Repeater
 • กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบเครือข่ายเดียวกัน
 • กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบแยกเครือข่าย

7. การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย SSID เดียวกัน

 • หลักการติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบ Roaming
 • กำหนดค่า MikroTik ให้ทำงานในโหมด Roaming

8. การทำ WDS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทั้งแบบ Point To Point และ Point To Multipoint

 • คอนฟิก MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Point
 • MKT Access Point ตัวที่ 2 (AP3)
 • กำหนดค่า MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Multipoint

9. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกลด้วยโปรโตคอล NStream

 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Point ด้วยโปรโตคอล Nstreme
 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Multipoint ด้วยโปรโตคอล Nstreme

10. กำหนดค่า Mikrotik เป็น Controller ควบคุม Access Point ทั้งหมดด้วย CAPsMAN
11. การทำ Multi SSID และระบบ VLAN แบบไร้สาย

 • กำหนดให้ AP1 ทำหน้าที่เป็น L3 Switch
 • กำหนดให้ AP2 ทำหน้าที่เป็น L2

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com
Tel : 02-5096715, 02-5096716
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
Mail : contact@ez-admin.com

สถานที่อบรม : เลขที่ 98/29 โครงการพรีเมี่ยมเพลสถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร MikroTik Wireless, การคอนฟิก MikroTik Access Point, อบรม Network Admin, หลักสูตร MikroTik Wireless LAN, อบรมระบบเครือข่ายคอมฯ, หลักสูตร Wireless LAN

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นำเสนอรูปแบบ Freelance และการสร้างรายได้ในโลกยุคดิจิตอลทั้งใน และต่างประเทศ
เทคนิคการจัดทำ ออกแบบพัฒนา และประยุกต์ใช้ JD 360 องศา โดยเชื่อมโยงสู่ระบบ Competency & KPIs เพื่อนำไปสู่การบริหารคนและงานอย่างมีประสิทธิผล
ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาตองมีการทํา วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ งานวิจัย Thesis หรือ Dissertation เพื่อนําเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตในสถาบันที...
ถ้าคุณจ้างทำเว็บไซต์แต่ไม่ WORK อยากทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง และต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องมาติวเข้มธุรกิจรับทำเว็บไซต์กับเว็บมาสเตอร์ขั้นเทพ
เรียนรู้ทักษะการพิมพ์สัมผัส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีการทดสอบต่างๆสำหรับนักศึกษา
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ · เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกการสื่อสารผ่านอีเมล์เพื่องานบริการ · เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ มีลำดับเรื่องราวอย่างเหมาะสม · เพื...
อบรมการสร้าง PHP Application ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง Adobe Dreamweaver
เรียนรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ใช้งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์